searchicon
علم (Page 4)

علم

مصحف فاطمه (س)
هر نوشته­ای را که بین دو جلد جمع آوری شده باشد، مصحف می­نامند، از این رو به هر کتابی می­توان مصحف گفت. در صدر اسلام به قرآن نیز مصحف گفته می­شد.[1] در منابع اسلامی از کتبی یاد شده است که اختصاص به معصومان (ع) داشته… اطلاعات بیشتر
شناخت کامل خداوند
انسان می تواند از راه های مختلف به شناخت خدا دست یابد؛ این شناخت ممکن است از راه عقل باشد و یا از راه دل. گاهی همچون حکیم و فیلسوف از طریق علم حصولی و با استعانت از حس و عقل برای مطلوب خود استدلال… اطلاعات بیشتر
منظور از تقدم شناخت حاضر بر غائب در خداوند
سخنی از امام صادق (ع) وارد شده است که می توان آن را این طور توضیح داد: خداوند را با حس و وهم نمی توانیم بيابيم؛ زيرا كه او موجودی مادی و محسوس نيست تا ما بتوانيم از طريق حس و وهم بر او احاطه… اطلاعات بیشتر
آیات علم در قرآن
پيدايش علم و دانش با خلقت انسان برابری می کند و همواره بشر در صدد آن بوده که بفهمد و درک نمايد، علم و دانش در زندگی انسان دارای جایگاه ویژه ای است. نقش علم در زندگی انسان این است که راه سعادت، تکامل و… اطلاعات بیشتر
علم و قرآن
واژۀ “علم” 105 مرتبه در قرآن كريم تكرار شده، البته مشتقات آن در قرآن، بسيار زياد است. اين واژه در قرآن گاه به معناى دانستن آمده: “قد عَلم كلّ اناسٍ مشربهم”.[1] گاهى به معناى اظهار و روشن كردن است: “ثم بعثنا هُم لنعلم اى الحزبين… اطلاعات بیشتر
اولیاء الله
علم اولیای خدا به طور کلی انسان به گونه اى آفريده شده كه از كانال هاى مختلفى مى تواند به اطلاعاتى دست يابد از جمله: 1. اميال و غرايز. 2. فطرت. 3. عقل سليم. 4. حواس خمسه (پنج گانه). 5. وراثت. 6. از راه كهانت… اطلاعات بیشتر
علم اولیای خدا
به طور کلی انسان به گونه اى آفريده شده كه از كانال هاى مختلفى مى تواند به اطلاعاتى دست يابد از جمله: 1. اميال و غرايز. 2. فطرت. 3. عقل سليم. 4. حواس خمسه (پنج گانه). 5. وراثت. 6. از راه كهانت و حركت ستارگان… اطلاعات بیشتر
برهان
مفهوم شناسی برهان برای اینکه به تعریف دقیقی از برهان برسیم لازم است بدانیم که در علم منطق استدلال را به سه قسم تقسیم کرده اند: 1. استدلال تمثیلی، 2. استدلال قیاسی، 3. استدلال استقرائی. 1. استدلال تمثیلی استدلال تمثیلی استدلالی است که در آن… اطلاعات بیشتر
برهان امتناع تسلسل
در ابتدا لازم است که اولاً: با معنای دقیق برهان محال بودن تسلسل آشنا گردیم و ثانیاً: معنای خدا بودن روشن گردد و توضیح داده شود که مصداق چنین موجودی نمی تواند یک موجود مادی محدود باشد. به عنوان مقدمه بیان می شود که منظور… اطلاعات بیشتر
وحی
تعریف وحی وحی واژۀ عربی و در اصل مصدر فعل “وحی – یحی” از باب “وعد” است. در معنای آن آمده است که عبارت است از: “هر آن چه که کسی به دیگری القا کند تا بداند”.[1] وحی در لغت اصل و قاعده ای برای… اطلاعات بیشتر