searchicon

ف

فرقه بابیه و ترور مخالفان
فرقه بابیه به علت افکار انحرافی و اقدامات شوم خود، مخالفانی در سطح شاه، صدر اعظم، عالمان دینی و مردم داشت. یکی از اقدامات فرقه بابیه علیه مخالفان خود، از میان برداشتن آنان بوده است. در کتاب «ایران در دوره سلطنت قاجار» آمده: «اندکی بعد… اطلاعات بیشتر
فعالیت‌ها و حضور اجتماعی، سیاسی فرقه بابیه
فعالیت‌ها و حضور اجتماعی سیاسی فرقه بابیه را می توان این گونه بیان کرد: دستگیری على محمد شيرازى و انتقال وی به زندان ماكو و چهريق، و پراكندگى بابيان در مازندران، خراسان، قزوين و زنجان، باعث شد، آنان به فکر تدارک و تهيه مقدمات مبارزه… اطلاعات بیشتر
تناقضات در گفتار و نوشته‌های باب
مقدمه یکی از نشانه‌های صدق هرکلامی، وحدت رویه، یک‌رنگ بودن و عدم اختلاف در آن است. پریشان‌گویی، اختلاف در گفتار و سخنان متناقض، دلیل بی‌پایگی و دروغ‌پردازی است؛ از این رو در دادگاه‌ها، کسانی که مختلف و پریشان و متناقض سخن می‌گویند، زود محکوم می‌گردند.… اطلاعات بیشتر
معرفی کتاب «بیان» فرقه بابیه
در میان کتاب‌های سید علی‌محمد باب، کتاب اصلی وی که محتوی احکام و دستورها و مهم‌ترین کتب او می‌باشد، کتاب «بیان عربی و فارسی» است. او کتاب بیان را به ۳۶۱ باب (۱۹ واحد و هر واحد ۱۹ باب) یا به اصطلاح، عدد «کلّ شی»[1]… اطلاعات بیشتر
دستاوردها، آثار و تألیفات فرقه بابیه
فرقه بابیه دارای دستاوردها، آثار و تألیفاتی است که در ذیل به آن‌ها، اشاره می‌شود: الف) فرقه‌های نشأت گرفته از بابی‌گری از بدو پیدایش فرقه بابیه، فرقه‌هایی از آن نشأت گرفته اند که هر یک برای خود ادعای خاصی دارند و دیگری را تخطئه می‌نمایند… اطلاعات بیشتر
توبه نامه علی‌محمد باب
علی محمد باب در طول عمر خود ادعاهایی؛ همچون ادعای بابیت، ذکریت، قائمیت، نبوت و الوهیت داشته است. وی وقتی با واکنش تند و شدید علما، حکومت و مردم مسلمان مواجه می شود، برای رهایی از تنبیه و عقوبت و به حسب ظاهر و برای… اطلاعات بیشتر
فرقه بابیه و تشیع
میرزا علی‌محمد باب در ابتداء هرگز به عقائد شیعه و احکام آن انتقاد نگرفت و آیین شیعه را آیین صحیح و متین می‌دانست، ولی کم‌کم به سبب عواملی که ذکر شد؛ مانند وضعیت بغرنج دوره قاجار و تسلط کامل مهره‌های کثیف انگلیس و روس، و… اطلاعات بیشتر
احكام فرقه بابیه
مقدمه بیشتر احکام فرقه بابیه مبتنی بر عدد نوزده است. نظر به این كه در اوایل امر علی‌محمد باب، 18 نفر از شیخیه دور وی را گرفتند، و توسط آنها كم‌كم امر باب قوت گرفت، علی‌محمد به طور جدی فداكاری آنها را از یاد نبرد،… اطلاعات بیشتر
دیدگاه فرقه بابیه درباره معاد
معاد از نظر اسلام؛ یعنی پس از فانی شدن دنیا، بازگشت همه به سوی خدا است، و سرانجام، همه‌ انسان‌ها در روزی به نام روز قیامت برای حساب آورده می‌شوند و از همه‌ آنها در مورد اعمالشان در دنیا، بازخواست می‌گردد، در آن روز که… اطلاعات بیشتر
دیدگاه فرقه بابیه درباره توحید
توحید از منظر بابیه مبتنى بر کتاب «بیان» است که فقراتی از این کتاب به طور اجمال مطرح می شود: «بسم الله الامنع الاقدس. تسبیح و تقدیس بساط قدس عز مجد سلطانی را لایق که لم یزل و لایزال به وجود کینونت ذات خود بوده… اطلاعات بیشتر