دایره المعارف اسلام پدیا » دين
منوی اصلی

حکومت

مفهوم شناسی حکومت اسلامی حکومت بر اساس رضایت مردم دین و حکومت نقش مردم  در حکومت اسلامی نقش مردم در انتخاب مسؤلان نظام حاکم اسلامی و مشورت با مردم مشارکت مردم در قانون گذاری حکومت اسلامی خدمت گزار مردم نظارت مردم بر زمامداران نقش مردم در پشتیبانی و همراهی با حکومت اسلامی جایگاه نهادهای مدنی […]

ادامه مطلب

تعریف دین

معنای لغوی دین، انقیاد، خضوع، پیروی، اطاعت، تسلیم و پاداش است. امّا معنای اصطلاحی آن، مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتی است که برای اداره امور جامعه انسانی و پرورش انسان ها باشد. در تفسیر «دین»، آرا و مطالب گوناگونى از سوى غربیان مطرح شده است. «جان هیک» در کتاب «فلسفه دین» تعاریف گوناگونى از […]

ادامه مطلب

دین

مفهوم شناسی دین مراحل و کاربردهای مختلف دین ویژگی های دین مرسل دین خاتم اسلام و انسان دین و تحوّل دین، ثبات و تغیّر دین و علم رابطه دین و فرهنگ دین مسیحیت مفهوم شناسی دین در تفسیر «دین» آرا و مطالب گوناگونى از سوى غربیان مطرح شده است. به عنوان نمونه، «جان هیک» در […]

ادامه مطلب

دین مسیحیت

تاریخ تفکر مسیحى از آغاز تاکنون داستان درازى داشته است. براى آن که بتوانیم تا حدودى با فضاى ذهنى اندیشمندان غربى آشنا گردیم، به روند کلى آن اشاره‏اى مى‏کنیم. هنگامى که پیروان مسیح‏ (ع) از نعمت حضور این پیامبر الهى در میان خود محروم شدند و حضرتش به سوى آسمان‏ها صعود کرد[۱]، رسولان و حواریون […]

ادامه مطلب

دین و حکومت

تصویر صحیح از دین، به طور طبیعى مسأله مراجعه به دین را به عنوان منبعى براى سیاست، عقلانى مى سازد. دینى که آمده تا راه سعادت را براى بشر تا انتهاى تاریخ بیان کند، نمى تواند نسبت به امرى که همه جوامع به آن نیاز دارند، یعنى حکومت، ساکت و بى تفاوت باشد. از این […]

ادامه مطلب

دین و علم

دین الهى از دو بخش عناصر ثابت و عناصر متغیّر تشکیل شده است. ارتباط این دو بخش مسأله‏ بسیار مهمى است که از رهگذر تبیین آن مى‏توان معضل ارتباط بین علم و دین را حل کرد. اجمال مسأله این است که ما عناصر ثابت را از دین جستجو مى‏کنیم و معتقدیم که این عناصر ثابت […]

ادامه مطلب

دین، ثبات و تغیّر

بر اساس نگرش وجود یک هویت واحد برای انسان ها، می توانیم بقای دین را تصویر کنیم. ادیان الهى، به تعبیر شهید مطهرى، از دو بخش تشکیل شده‏اند: یک بخش عناصر ثابت دینى و بخش دیگر عناصر متغیّر. آن بخشى از ادیان الهى که عنصر ثابت و جهان‏ شمول، همه جایى و همه زمانى، هستند، […]

ادامه مطلب

دین و تحوّل

چگونه ممکن است دینى پا به عرصۀ‏ وجود گذارد که تمامى آن چه بشر تا انتهاى تاریخ براى رستگارى به آن نیازمند است، در برداشته باشد؟ بشرى که تا این حد گرفتار تغییر و تحوّل و تکامل است، چطور یک دین براى همیشه مى‏تواند او را هدایت کند؟ گروهى چون خویش را در برابر این […]

ادامه مطلب

اسلام و انسان

انسان موجودی راز آلود و اسرار آمیز است. ابعاد وجود او بسیار گسترده تر از آن است که دست شناخت به راحتی بتواند به او برسد. به رغم کوشش های فراوانی که در طول تاریخ برای حل معمای وجود آدمی انجام گرفته، هنوز رازهای بی شماری است که ناگشوده مانده است. در مورد حقیقت انسان، […]

ادامه مطلب

دین خاتم

دین خاتم، آخرین دین مُرسل است. به این معنا که بعد از ظهور چنین دینى دیگر مجال و امکانى براى ارسال رسولى دیگر و دینى تازه باقى نمى ماند. با این وصف، دین خاتم، که پیام آورش برتر از همه رسولان و مخاطبانش همۀ مردم از عصر نزول تا روز قیامت است، مى‏بایست کامل ترین […]

ادامه مطلب
  • صفحه 1 از 212