searchicon

فرقه ها

سیر تحول و تطور تاریخی فرقه دروزیه
دروز فرقه‌ای از باطنيه (اسماعیلیه) هستند که عقایدشان سری است. پیرامون فرقه دروزیه نوشته‌ای که بتوان به آن اعتماد نمود وجود ندارد؛ زیرا دروزیه گروهی نیست که باورهایش را منتشر کند تا محقق بتواند مطالب مورد اعتمادش را از آن بگیرد. بله مستشرقین پیرامون این… اطلاعات بیشتر
تاریخ تأسیس فرقه دروزیه
طايفه دروزيه كه در جبال دروز شامات ساكن هستند در آغاز كار، پيروان خلفاى فاطميين مصر بودند تا در ايام خليفه ششم فاطمى (الحاکم بأمر اللّه‏، متوفّاى ٤١١ قمری) به دعوت نشتگين دروزى به باطنيه ملحق شدند. دروزيه در «الْحاكِمُ بِاللّهِ» كه به اعتقاد ديگران… اطلاعات بیشتر
اسامی دیگر فرقه دروزیه
گرچه در قرن‌های اولیه تأسیس این فرقه، واژه دروزیه برای آن به کار نمی رفت، امّا کم‌کم این نام غلبه نموده و امروزه این فرقه به نام دروزیه شهرت دارد، اما از شواهد به دست می آید که آنان به نام‌های موحدون، مذهب توحید و… اطلاعات بیشتر
وجه نام‌گذاری فرقه دروزیه
همان‌طور که در معنای نام این فرقه بیان شد، دست کم دو معنا برای این اسم بیان شده‌است. «درز» مفرد درزهای لباس است.[1] دَرْز، به فتح: نعمت‌های دنیا و لذات آن است.[2] با توجه به این ‌که مؤسس اين فرقه خیاط بوده؛ لذا معنای اول… اطلاعات بیشتر
معنای دروزیه
دروز جمع درزی است، و عوام مردم با ضم دال استعمال می‌کنند، و صحيح آن به فتح است. در این که این کلمه ریشه ترکی دارد یا فارسی، اختلاف هست. برخی می گویند: ظاهرا این كلمه، تركی و به معناى خياط است، و از واژگانی… اطلاعات بیشتر
چکیده مطالب دروزیه
دروزیه فرقه‌ای از گروه «باطنیه» (فرقه اسماعیلیه) هستند که عقایدشان سری است و در کوه‌های لبنان، حوران و حلب سکونت دارند. فرقه‌هایی؛ مانند «معنیون»‏ و «شباشیه»‏ را به دروزیه منسوب دانسته‌اند. دروزیان در بین خود به دو دسته عقّال و جهّال تقسیم می‌شوند. عقّال که… اطلاعات بیشتر
فرقه های اساسی شیعه
در مورد تعداد فرقه های اساسی شیعه چند قول وجود دارد: بغدادی در کتاب خود اصول فرق شیعه را سه فرقه دانسته است: زیدیه، كیسانیه، امامیه، وی در آغاز غلات را نیز از انشعابات شیعه دانسته، ولی بعداً یاد آور شده است كه چون آنان… اطلاعات بیشتر
هفتاد و سه فرقه
متأسفانه مسلمانان نیز همانند اقوام و صاحبان ادیان گذشته به مذاهب گوناگونی متفرق شدند ، پیامبر گرامی اسلام این مسئله تأسف انگیر را اینگونه پیش بینی فرمود: “ان امّتی ستفرق بعدی علی ثلاث و سبعین فرقة، فرقة منها ناجیة، و اثنتان و سبعون فی النار”؛… اطلاعات بیشتر
کتاب های اعتقادی فرق شیعه
کتاب های منبع و دست اوّلی که معمولاً اندیشمندان فرق به آن رجوع و استناد می کنند، عبارتند از: فرق الشیعه نوبختی، الملل و النحل شهرستانی، الفرق بین الفرق بغدادی، الفصل فی الملل و الاهواء و النحل ابن حزم اندلسی و هم چنین کتاب های… اطلاعات بیشتر
تفاوت آداب و رسوم در مراسم مذهبی (اسلامی)
در همه ادیان، مراسم و بزرگ داشت هایی برای تعظیم شعائر، اهداف، آرمان ها و ارزش های آن مکتب وجود دارد. در دین مبین اسلام و به خصوص مذهب تشیع نیز چنین مراسم هایی وجود دارد. خدواند در قرآن بزرگ داشت نشانه های خود را… اطلاعات بیشتر