searchicon
زید

زید

قیام زید
در دوران حیات امام صادق (ع) حوادث سیاسی مهمّی رخ داد که از جمله آنها جنبش علویان (قیام زید بن علی در سال 122 و قیام محمد بن عبدالله بن حسن و برادرش ابراهیم در سال های 145 و 146 هجری) و جنبش عباسیان بود… اطلاعات بیشتر
زيد بن على (ره) و خلافت ابوبكر
با مروری در منابع معتبر تاریخی، مدركى مؤيّد این که جناب “زيد بن على”(ره) به صحت خلافتِ ابوبكر شهادت داده به دست نيامد، از اين رو، اولاً: یک ادّعا به تنهایی در موضوعی علمى، ارزشی ندارد. ثانياً: اگر هم برخی منابع به این موضوع اشاره… اطلاعات بیشتر
زیدی های حوثی
رهبر سیاسی و فکری این گروه سید حسین حوثی فرزند بدرالدین (رهبر مذهبی زیدیه صعده) است که افکاری نزدیک به شیعۀ جعفری اثناعشری دارد، گرچه به عللی فعلاً رهبری سیاسی گروه حوثی بر عهدۀ برادر ایشان عبدالملک حوثی است،  اما هنوز هم از نظر فکری… اطلاعات بیشتر
عقاید و باورهای زیدیان
چند باور مشترک بین تمامی فرقه‌های زیدیه (جارودیه، سلیمانیه، صالحیه و …) دیده می شود که عبارت اند از: 1. باور به عدل الاهی، 2. باور به اختیار انسان و نفی جبر، 3. تأکید بر اصل امر به معروف و نهی از منکر، 4. اعتقاد… اطلاعات بیشتر