searchicon

مهریه

حضرت زهرا (علیها السّلام) همسر امام علی (علیه السّلام)
حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام) نخستین همسر امام علی (علیه السلام) بوده‌است. ازدواج آن حضرت با امیرالمؤمنین (علیه السلام)، دارای ویژگی هایی است که در ادامه به بعضی از آنها اشاره می شود: ازدواج به امر خدای متعال پیوند مبارک امام علی (علیه السّلام) و… اطلاعات بیشتر
تغییر جنسیت و تأثیر آن بر مهریه زن در عقد موقت
یکی از تمایزهای اصلی نکاح موقت با نکاح دایم این است که مهر در نکاح دایم، رکن اصلی نیست، ولی در نکاح موقت، رکن اصلی محسوب است؛ از این رو، چنان چه در عقد موقت، مهر ذکر نشود، نکاح باطل است. در هر حال، هرگاه… اطلاعات بیشتر
تغییر جنسیت و مسئلۀ مهریه زن در عقد دایم
هرگاه عقد دایمی منعقد شود و پس از آن، تغییر جنسیت یکی از زوجین واقع شود، طبیعی است که ازدواج سابق منحل می شود. در مورد پرداخت مهریه چهار احتمال (نظریه) وجود دارد، که هر یک را به صورت مختصر مورد بررسی قرار می دهیم:… اطلاعات بیشتر
مهریه و خمس
زمینی که مهریۀ زن است، جزو اموال زن حساب شده و در آمد آن نیز جزو در آمد زن محاسبه می شود. بنابراین اگرچه اصل مهریه، بنابر فتوای مراجع معظم تقلید، خمس ندارد، ولی اگر مهریه مانند زمینی باشد که درآمدزا است، اگر در آمدش… اطلاعات بیشتر
به ارث رسیدن مهریه
مهریه مانند دیگر حقوق مالی به ارث می رسد، اگر زن در دوران زندگی مهریه خود را نگرفته و نبخشیده باشد، پرداخت این حق مالی بر عهدۀ شوهر است و در صورتی که زن فوت کند این حق به ورثه او می رسد. در روایتی… اطلاعات بیشتر
شرط نبودن پرداخت مهریه در تمکین
در خصوص این مسئله که اگر مرد در تنگنای مالی بود و به حکم دادگاه ملزم به پرداخت مهريه به صورت قسطي شد، با توجه به اين که امروزه مهريه ها بالا است و پرداخت قسطي آن هم سال ها طول مي کشد تا تمام… اطلاعات بیشتر
همخوابی و مهریه
اگر مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد در صورتى كه قبل از دخول باشد، بايد نصف مهر را بپردازد و اگر دخول قبلاً يا دبراً (از جلو یا پشت) و لو به مقدار حشفه واقع شده باشد، هر چند بكارت زائل نشده باشد بايد… اطلاعات بیشتر
مهریه و تعهد پدر شوهر در پرداخت
مهریه از حقوق زن است که شوهر تعهد پرداخت آن را دارد. اما در مواردی ممکن است پدر شوهر تعهد کند که به جای فرزندش مهریه را پرداخت کند. در اینگونه موارد اگر پرداخت مهریه عند المطالبه (هنگام درخواست عروس) است، مهریه باید به عروس… اطلاعات بیشتر
فوت شوهر قبل از نزدیکی و مهریه همسر
در مورد این مسئله که اگر پیش از نزدیکی و آمیزش، یکی از زن یا شوهر فوت کند، آیا تمام مهریه به همسر یا وارثین او تعلق می گیرد و یا نصف آن، در این رابطه میان فقها اختلاف وجود دارد که در ذیل به… اطلاعات بیشتر
پرداخت مهریه در ازدواج موقت
در ازدواج موقّت بايد مقدار وقت و مقدار مهر تعيين شده باشد و بدون آن باطل است[1] و به محض این که عقد خوانده شد مرد مهریه را مدیون است. اکثر مراجع معظم تقلید از جمله امام خمینی (ره) در این زمینه فرموده اند: ”… اطلاعات بیشتر