searchicon

ز

سرّ نابرابری شهادت زن و مرد
1. در بسیاری از حقوق و جزائیات اسلام، مرد و زن با هم تفاوت هایی دارند. مثلاً اگر مردی مرتد شود با شرایطی حكم او قتل است ولی اگر زنی مرتد شود حكم او قتل نیست یا اسلام وظایفی را بر دوش مرد قرار داده… اطلاعات بیشتر
زن موجود لطیف یا ضعیف؟
1. از نظر قرآن زن دارای مقام و منزلت بسیار بالایی است. قرآن مرد و زن را از لحاظ خلقت از یک جنس و در اصل گوهر انسانی یکی می داند. « ای مردم بپرهیزید و بترسید از خدایی که شما را از نفس واحده… اطلاعات بیشتر
زنان و خطابات قرآنی
ما آن گاه می توانیم گفتمان غالب قرآن یا هر نوشته و سخنی را “مردانه” بدانیم که روح کلی و حاکم بر آن را حضور و نمایش جنسیت دیده و چنین مشاهده کنیم که آنچه برای صاحب سخن اهمیت دارد همان به رخ کشانیدن توانمندی… اطلاعات بیشتر
قرآن و قوٌامیت(قیٌم بودن) مردان بر زنان
1. با طلوع و ظهور مکتب اسلام در سرزمین جزیرة العرب، به مدد تعالیم اسلام و سنت نبوی و اهل بیت (ع) زن دارای جایگاه و منزلت در خور شأن خویش گشت و جایگاه حقیقی خود را باز یافت. امام خمینی بنیان گذار جمهوری اسلامی… اطلاعات بیشتر
زن و مرد
زن و مرد از یک وحدت حقیقی برخاسته و در رابطه با هم به کمال می رسند و از لحاظ فطرت، مجزّای از هم نیستند. از این لحاظ اساساً مقایسه این دو به عنوان دو موجود جدا از هم معنایی ندارد چرا که باطن و… اطلاعات بیشتر
زن از نظر اسلام
پیکره ی خلقت انسانی از دو نیمه ی مستقل، اما هماهنگ آفریده شده است (مرد و زن). آنچه به مردان و زنان برتری می دهد تکاپو در جهت تحقق انسانیت است؛ یعنی تبدیل استعداد به سرمایه در حال گردش. و از دریچه ی وحی و… اطلاعات بیشتر
زيد بن على (ره) و خلافت ابوبكر
با مروری در منابع معتبر تاریخی، مدركى مؤيّد این که جناب “زيد بن على”(ره) به صحت خلافتِ ابوبكر شهادت داده به دست نيامد، از اين رو، اولاً: یک ادّعا به تنهایی در موضوعی علمى، ارزشی ندارد. ثانياً: اگر هم برخی منابع به این موضوع اشاره… اطلاعات بیشتر
زیدی های حوثی
رهبر سیاسی و فکری این گروه سید حسین حوثی فرزند بدرالدین (رهبر مذهبی زیدیه صعده) است که افکاری نزدیک به شیعۀ جعفری اثناعشری دارد، گرچه به عللی فعلاً رهبری سیاسی گروه حوثی بر عهدۀ برادر ایشان عبدالملک حوثی است،  اما هنوز هم از نظر فکری… اطلاعات بیشتر
حکومت های زیدی
عقايد زيد بن علی (ع) (قيام و خروج عليه ظالمان در هر شرايطی و …)، سبب شد، علی رغم اين که خود وی مدعی امامت نبود، اما پيروانش او را امام بدانند و پس از شهادتش در کوفه و عراق، ايران و يمن دست به… اطلاعات بیشتر
عقاید و باورهای زیدیان
چند باور مشترک بین تمامی فرقه‌های زیدیه (جارودیه، سلیمانیه، صالحیه و …) دیده می شود که عبارت اند از: 1. باور به عدل الاهی، 2. باور به اختیار انسان و نفی جبر، 3. تأکید بر اصل امر به معروف و نهی از منکر، 4. اعتقاد… اطلاعات بیشتر