دایره المعارف اسلام پدیا » نماز
منوی اصلی

توسل

معنای توسل فلسفۀ توسل به اهل بیت (ع) توسل در قرآن و سنت توسل و شفاعت از نگاه اهل سنت توسل و ارتباط بدون واسطه با خداوند اعتقاد اهل سنت به توسل قبل از ابن تیمیه عقاید وهابیت در مورد توسل و شفاعت توسل به حضرت زهرا در سجده معنای توسل توسل از نظر لغت […]

ادامه مطلب

توسل به حضرت زهرا در سجده

باید توجه داشت که نماز از عبادات توقیفی است؛ یعنی باید همان گونه که از شارع مقدس به ما رسیده آن را بخوانیم. به عبارت دیگر؛ همان گونه که پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) به ما دستور دادند انجام دهیم. اما آن چه در برخی از منابع شیعی آمده که اگر حاجتی داری دو […]

ادامه مطلب

مکروهات نماز جمعه‏

آنچه بر امام و مأمومین هنگام ایراد خطبه کراهت دارد: ۱٫ آن که خطیب در حال خطبه به غیر از خطبه سخن دیگر بگوید، و أحوط ترک آن است. ۲٫ آن که مأمومین هنگام ایراد خطبه‏ها حرف بزنند، بنا بر احتیاط آنها نیز حرف نزنند و أحوط بر مأمومین آن است که خطبه‏ها را به […]

ادامه مطلب

مستحبّات نماز جمعه‏

براى امام جمعه چند چیز مستحبّ است: ۱٫ در حال خطبه خواندن امام رو به مردم بایستد. ۲٫ بلیغ و توانا در سخن گفتن و موقع شناس باشد. ۳٫ مواظب بر نمازهاى خود در وقتشان باشد. ۴٫ بر انجام اوامر الهى حتّى مستحبّات حریص باشد. ۵٫ نواهى الهى حتّى مکروهات را ترک نماید. ۶٫ از […]

ادامه مطلب

وقت خواندن نماز جمعه

حضرت امام خمینی (ره) پیرامون وقت خواندن نماز جمعه فرموده اند: وقت نماز جمعه با زوال خورشید شروع مى‏شود و تا وقتى که سایه شخص به اندازه دو قدم «پا» متعارف برسد امتداد دارد. ولى احتیاط واجب آن است که از اوائل عرفى زوال ظهر تأخیر نیاندازند و اگر تأخیر افتاد احتیاط مستحب آن است […]

ادامه مطلب

وجوب تخییری نماز جمعه

نماز جمعه یکی از عبادات اجتماعی اسلام است که در قرآن نیز به آن اشاره شده است و مردم نیز در عمل به آن امر شده اند.[۱] این عبادت به اجماع فریقین از واجبات است[۲] که در زمان وجود معصوم(ع) باید اقامه شود. در زمان غیبت اگر چه برخی از فقها قائل به وجوب عینی […]

ادامه مطلب

معیار فاصلۀ بین دو نماز جمعه

اگر در جایى نماز جمعه برگزار شد نباید در فاصله‏اى کمتر از یک فرسخى آن نماز جمعه دیگرى منعقد شود.[۱] پس در این که در هر شهری باید یک نماز جمعه اقامه شود یا بیشتر، از نظر شرع ملاک، مقدار فاصلۀ بین دو نماز جمعه است. بر این اساس؛ اگر با فاصلۀ یک فرسخ دو […]

ادامه مطلب

شرایط نماز جمعه

شرط اوّل: آن که به جماعت باشد و فرادى‏ صحیح نیست.‏ شرط دوّم: عدد است، به این معنا که حداقلّ نمازگزاران که امام هم یکى از آنها است باید پنج نفر باشند و به کمتر از آن منعقد نمى‏شود. شرط سوّم: آن که مسافت بین دو نماز جمعه کمتر از یک فرسخ نباشد. [۱] [۱] […]

ادامه مطلب

چگونگی خواندن نماز جمعه

نماز جمعه دارای دو خطبه و دو رکعت نماز است. در خطبه اول واجب است حمد الاهى، گر چه به هر لفظى که حمد الاهى محسوب شود جایز است، ولى احتیاط مستحب آن است که به لفظ جلاله «اللَّه» باشد و احتیاط واجب آن است که پس از آن به ثناى الاهى بپردازد و سپس […]

ادامه مطلب

اهمیت نماز جمعه‏

نماز جمعه عبادتى است هم چون نمازهاى دیگر که در ظهر روز جمعه با شرایطى خاصّ انجام مى‏شود. در فضیلت این نماز همین بس که سوره‏اى در قرآن به این نام آمده و در آن جا صریحاً مؤمنان را به حضور در نماز جمعه دعوت فرموده است و در آن آیه آمده است: “هنگامى که […]

ادامه مطلب