searchicon
مفهوم

مفهوم

مفهوم شناسی نجاسات
برای واژۀ «نجس» معانی مختلفی ذکر شده، امّا معنای مشهور آن عبارت است از: «ناپاکی»، «کثیفی»، «پلیدی»، «ضد طهارت» و «ضد نظافت» است.[1] راغب اصفهانی می نویسد: نجاست قذارت و کثیفی است که بر دو نوع است: 1.یک نوع که با حواس قابل درک است.… اطلاعات بیشتر
مفهوم شناسی طهارت
طهارت در لغت به معنای نظافت و نزاهت می باشد[1] و نظافت به معناى طهارتى است كه بعد از پليدى در چيزى حاصل‏ مى‏شود، (مثلا لباس بعد از شسته شدن نظيف مى‏شود، و بهمين جهت) كلمه نظافت به خصوص ‏در محسوسات استعمال مى‏شود و اما… اطلاعات بیشتر
مفهوم شناسی خرافات
به هر نوع اندیشه باطل و خلاف واقع، خرافه می گویند. معمولاً در خرافه، رویدادها و حوادثی که با هم ارتباط منطقی ندارند، به یک دیگر ربط داده می‌شوند و یا علت و معلول یک دیگر دانسته می‌شوند.[1] به عبارت دیگر خرافه به معنای چيزی… اطلاعات بیشتر
مفهوم سحر
ارتباط و استفاده علمی و عملی از ارواح، اجنه و شیاطین در اصطلاح لغوی و فقهی، سحر نام[1] دارد. طبق دلایل قرآنی، روایی و فقهی، ساحری، به صلاح زندگی دنیوی و اخروی انسان نیست. اگرچه در تعریف و تعیین موارد سحر در کتب لغوی و… اطلاعات بیشتر
صله رحم
مفهوم صلۀ رحم رحم در لغت و عرف به معناى نزديكان و بستگان[1] است و در اصطلاح فقه نيز بر اساس قول بعضی از فقها همان معناى لغوى است؛ يعنى مطلق نزديكان و بستگان البته با اين قيد كه نسبی باشند نه سببی، چه مذكّر… اطلاعات بیشتر
مفهوم صلۀ رحم
رحم در لغت و عرف به معناى نزديكان و بستگان[1] است و در اصطلاح فقه نيز بر اساس قول بعضی از فقها همان معناى لغوى است؛ يعنى مطلق نزديكان و بستگان البته با اين قيد كه نسبی باشند نه سببی، چه مذكّر باشند و چه… اطلاعات بیشتر
تعریف ماهیت و مفهوم با حد
از آن جا که سؤال از ماهیت، سؤال از حقیقت و چیستی شیء است، بنا براین، در مقام سؤال از ماهیت باید پاسخی داده شود که به اصطلاح، تعریف حدی آن شیء باشد، هم چنان که گفته اند: “حد عبارت است از قولی که ماهیت… اطلاعات بیشتر
فرق مفهوم با ماهیت
برای تبین بهتر تفاوت بین ماهیت و مفهوم لازم است آن را در ضمن چند نکته بیان نماییم. 1. مفهوم اعم از ماهيت است. مفهوم حقيقي که به آن معقول اولي نيز گفته مي شود، همان ماهيت است، البته ماهيت به حمل شايع؛ يعني مفاهيمي… اطلاعات بیشتر
مضاربه
مفهوم مضاربه مضاربه در اصطلاح فقه اسلامی؛ عقد قراردادی است که به موجب آن شخص مالک به شخص دیگر (عامل) سرمایه ای می‌سپارد تا با آن تجارت کند و هر دو در سود آن شریک باشند. به بیان روشن تر؛ مضاربه عبارت است از: عقد… اطلاعات بیشتر
مفهوم مضاربه
مضاربه در اصطلاح فقه اسلامی؛ عقد قراردادی است که به موجب آن شخص مالک به شخص دیگر (عامل) سرمایه ای می‌سپارد تا با آن تجارت کند و هر دو در سود آن شریک باشند. به بیان روشن تر؛ مضاربه عبارت است از: عقد و قراردادى… اطلاعات بیشتر