searchicon
عدالت

عدالت

فلسفه رنج و گرفتاری کودکان
پروردگار بزرگ، که مدیریت جهان در اختیار او است، دنیای مادی ما را چون گذرگاه کوچکی معرفی کرده که برای سعادت در زندگی جاوید اخروی باید به شیوه ای از آن عبور کرده، تا در آزمون دقیق آن موفق شد. در این گذرگاه، هر فرد… اطلاعات بیشتر
عدل
مفهوم شناسی عدل “عدل” در لغت به معناى “ميانه روى” و اجتناب از افراط و تفريط است و اگر با “عن” متعدّى شود، به معناى عدول و انصراف مى آيد. اين واژه به معناى مثل و هم اندازه (معادل) نيز به كار گرفته مى شود… اطلاعات بیشتر
عدل الاهی و بلاهای طبیعی
با وجود این که عالم هستی بر اساس عدل تشکیل شده، در عین حال شاهد بلا و مصیبت برای انسان ها می باشیم. برای روشن شدن این موضوع ابتدا به اقسام بلا، و سپس به رابطه آنها با عدالت حاکم در نظام آفرینش می پردازیم:… اطلاعات بیشتر
لوازم مختلف عدل
عدل داراى لوازمى است كه در فقه يا كلام، مورد استفاده و بررسى واقع شده اند. آنها عبارت اند از: الف. عدل در تكوين: هر مخلوقى متعادل و متوازن خلق شده است و اجزاى آن به گونه اى تعبيه شده ‏اند كه بتوانند در مجموع،… اطلاعات بیشتر
مفهوم شناسی عدل
“عدل” در لغت به معناى “ميانه روى” و اجتناب از افراط و تفريط است و اگر با “عن” متعدّى شود، به معناى عدول و انصراف مى آيد. اين واژه به معناى مثل و هم اندازه (معادل) نيز به كار گرفته مى شود و گاه به… اطلاعات بیشتر
صحابه
صحابه از دیدگاه شیعه از اموری که شیعه از قدیم و در حال حاضر به آن متهم بوده (آن که دشمنان ادعا می کنند) این است که بغض و کینه خود از صحابه را مخفی می کند. وقتی این تهمت را واقع بینانه و به… اطلاعات بیشتر
عدالت صحابۀ پیامبر (صلی الله علیه و آله)
درباره عدالت صحابه ذکر نکات زیر ضروری است: 1. ادعا شده که شیعه شأن صحابه را کوچک می شمارد در حالی که این تهمتی بیش نیست؛ زیرا شیعه به پیروی از پیامبر (ص) و ائمه (ع) اکثر صحابه را بزرگ و محترم می شمارد. خوب… اطلاعات بیشتر
دلالت برخی از احادیث بر عدالت صحابه
از پیامبر (ص) روایت شده که در حجة الوداع فرمود: “خداوند يارى كند هر بنده اي را که سخن مرا شنید و آن را حفظ کرد و سپس به کسي که آن را نشنیده رساند … .”حال این سؤال به ذهن متبادر می شود که… اطلاعات بیشتر
برخورد خلفا با صحابه
صحابه به تمام کسانی که در زمان حیات پیامبر(ص) اسلام آورده و آن حضرت را دیده اند گفته می شود.[1] با توجه به این که جز؛ اهل بیت هیچ یک از صحابه معصوم نیستند؛ لذا اشتباهات فراوانی از  صحابه نقل شده که برخی از آنها… اطلاعات بیشتر
صحابه از دیدگاه شیعه
از اموری که شیعه از قدیم و در حال حاضر به آن متهم بوده (آن که دشمنان ادعا می کنند) این است که بغض و کینه خود از صحابه را مخفی می کند. وقتی این تهمت را واقع بینانه و به دور از هر گونه… اطلاعات بیشتر