دایره المعارف اسلام پدیا » امر به معروف
منوی اصلی

امر به معروف و نهی از منکر

چکیده مطالب مفهوم امر به معروف و نهی از منکر علل و فلسفه امر به معروف و نهی از منکر جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در اسلام اهمیت و ضرورت امر به معروف و نهی از منکر امر به معروف و نهی از منکر در قرآن بررسی تعارض برخی از آیات با […]

ادامه مطلب

راه های دعوت به خوبی ها و ترک از گناه (امر به معروف و نهی از منکر)

دعوت به خوبی ها و امر به آن و نهی از بدی ها و زشتی ها (امر به معروف و نهی از منکر) از وظایف مسلمانان است. آنچه در این راه مهم است و باید بدان توجه نمود راه و شیوۀ امر به معروف و نهی از منکر است. بهترین راه برای این کار، تذکر […]

ادامه مطلب

شرط اول وجوب امر به معروف و نهی از منکر

اولین شرط از شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، شناخت معروف و منکر است. کسى که شناختى از معروف و منکر ندارد، چگونه مى‏تواند دیگرى را به آن هدایت کند و یا از آن باز دارد؟ بیش‏تر مشکلات نیز ناشى از جهل به معنا و مصداق معروف و منکر است و چه […]

ادامه مطلب

بررسی تعارض برخی از آیات با آیات پیرامون امر به معروف

در مواردى از قرآن کریم خداوند به پیامبرش خطاب فرموده که تو مسئول ایمان مردم نیستى در اینجا این سؤال پدید می آید که آیا این موارد با امر به معروف و نهى از منکر یا جهاد ابتدایى منافات ندارند؟ پاسخ گویى به چنین سؤالى در پرتو شناخت و تصور صحیح از مسألۀ ایمان، امر […]

ادامه مطلب

مفهوم شناسی معتزله

معتزله عنوان گروهی با صبغۀ کلامی است که در نیمۀ اول قرن دوم هجری(هشتم میلادی) در بصره بنیان گذاشته شد و بعداً یکی از مهم ترین مکاتب کلامی اسلام شد.[۱] در لغت اعتزال به معنای دوری گزیدن و کناره گرفتن است.[۲] این گروه به نام های دیگری همچون اصحاب توحید و عدل نیز خوانده می […]

ادامه مطلب

حکومت

مفهوم شناسی حکومت اسلامی حکومت بر اساس رضایت مردم دین و حکومت نقش مردم  در حکومت اسلامی نقش مردم در انتخاب مسؤلان نظام حاکم اسلامی و مشورت با مردم مشارکت مردم در قانون گذاری حکومت اسلامی خدمت گزار مردم نظارت مردم بر زمامداران نقش مردم در پشتیبانی و همراهی با حکومت اسلامی جایگاه نهادهای مدنی […]

ادامه مطلب

امام حسین (ع) و تشکیل حکومت اسلامی

در تبیین این موضوع، اولین نکته ای که باید بدان توجّه کرد، آن است که هر فرد مسلمان باید به شناخت و انجام وظیفۀ خود در قبال باری تعالی بیاندیشد نه به نتیجه خارجی که چه پیش خواهد آمد. اگر وظیفه احراز شد، باید به قدرت بی نهایت خداوند توکّل کرد و همۀ نیرو را […]

ادامه مطلب

نظارت مردم بر زمامداران

مردم با چشمانی بینا و گوش هایی شنوا، تمام اعمال و رفتار و گفتار حکام را زیر نظر دارند و از دیرباز از اهرم نظارت بر زمامداران در ایفای نقش خود در حاکمیت، استفاده می جسته اند و با نقد اعمال و برنامه های دولت جلوی انحراف ها را می گرفتند. در حکومت اسلامی نیز […]

ادامه مطلب

مسئولیت پیامبر (ص) در قبال ایمان مردم

قرآن کریم خطاب به پیامبرش مى‏فرماید: “فلعلّک باخع نفسک الّا یکونوا مؤمنین.”[۱] گویى مى‏خواهى جان خود را از شدت اندوه از دست دهى به خاطر این که آنها ایمان نمى‏آورند. از طرفى دیگر اعتقاد به دین از امور قلبیه است که در آن جا اکراه و اجبار کارایى ندارد. البته، در اعمال ظاهرى و افعال […]

ادامه مطلب