searchicon
امر به معروف

امر به معروف

امر به معروف و نهی از منکر
چکیده مطالب معروف و منكر كه دو مفهوم متقابلند، در لغت به معنای شناخته‌ شده و ناشناخته می‌باشند؛  و در اصطلاح كارهایی كه نیكی یا زشتی آن ها توسط عقل یا شرع، شناخته شده باشند، به ترتیب معروف و منكر نامیده می شوند. امر به… اطلاعات بیشتر
راه های دعوت به خوبی ها و ترک از گناه (امر به معروف و نهی از منکر)
دعوت به خوبی ها و امر به آن و نهی از بدی ها و زشتی ها (امر به معروف و نهی از منکر) از وظایف مسلمانان است. آنچه در این راه مهم است و باید بدان توجه نمود راه و شیوۀ امر به معروف و… اطلاعات بیشتر
شرط اول وجوب امر به معروف و نهی از منكر
اولین شرط از شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منكر، شناخت معروف و منکر است. کسى که شناختى از معروف و منکر ندارد، چگونه مى‏تواند ديگرى را به آن هدايت کند و یا از آن باز دارد؟ بيش‏تر مشکلات نيز ناشى از جهل… اطلاعات بیشتر
بررسی تعارض برخی از آیات با آیات پیرامون امر به معروف
در مواردى از قرآن کریم خداوند به پيامبرش خطاب فرموده كه تو مسئول ايمان مردم نيستى در اینجا این سؤال پدید می آید که آيا اين موارد با امر به معروف و نهى از منكر یا جهاد ابتدايى منافات ندارند؟ پاسخ گويى به چنين سؤالى… اطلاعات بیشتر
مفهوم شناسی معتزله
معتزله عنوان گروهی با صبغۀ کلامی است که در نیمۀ اول قرن دوم هجری(هشتم میلادی) در بصره بنیان گذاشته شد و بعداً یکی از مهم ترین مکاتب کلامی اسلام شد.[1] در لغت اعتزال به معنای دوری گزیدن و کناره گرفتن است.[2] این گروه به نام… اطلاعات بیشتر
حکومت
مفهوم شناسی حکومت اسلامی از مجموع آن چه در متون و منابع معتبر دينى در باب دولت و حكومت آمده است، چنين برمى‏آيد كه اسلام بر شكل خاصى از ساختار نظام سياسى با جزئيات مشخص اصرار ندارد، بلكه اسلام فراتر از معرفى شكل خاصى از… اطلاعات بیشتر
امام حسین (علیه السلام) و تشکیل حکومت اسلامی
در تبیین این موضوع، اولین نکته ای که باید بدان توجّه کرد، آن است که هر فرد مسلمان باید به شناخت و انجام وظیفۀ خود در قبال باری تعالی بیاندیشد نه به نتیجه خارجی که چه پیش خواهد آمد. اگر وظیفه احراز شد، باید به… اطلاعات بیشتر
نظارت مردم بر زمامداران
مردم با چشمانی بینا و گوش هایی شنوا، تمام اعمال و رفتار و گفتار حکام را زیر نظر دارند و از دیرباز از اهرم نظارت بر زمامداران در ایفای نقش خود در حاکمیت، استفاده می جسته اند و با نقد اعمال و برنامه های دولت… اطلاعات بیشتر
مسؤولیت پیامبر (صلی الله علیه و آله) در قبال ایمان مردم
قرآن کریم خطاب به پيامبرش مى‏فرمايد: “فلعلّك باخع نفسك الّا يكونوا مؤمنين.”[1] گويى مى‏خواهى جان خود را از شدت اندوه از دست دهى به خاطر اين كه آنها ايمان نمى‏آورند. از طرفى ديگر اعتقاد به دين از امور قلبيه است كه در آن جا اكراه… اطلاعات بیشتر