searchicon
دسته بندی بر مبنای حرف ل لعن و نفرین (Page 2)

لعن و نفرین

فلسفه لعن و نفرین
انسان به طور طبیعی نسبت به خوبی ها و زیبایی ها، واکنش مثبت نشان می دهد و با دیدن آن ها شاد و خوشحال می شود؛ چنان که بدی ها و زشتی ها را ناخوش می دارد و از دیدن آنها غم و اندوه بر… اطلاعات بیشتر
شرایط و موارد لعن و نفرین
اصل نفرین در آموزه های دینی ما مسئله ای شناخته شده است، منتها همان گونه که دعا برای استجابت، نیازمند شرایط است، و هر دعایی از هر فردی قرین اجابت نیست،[1] نفرین نیز این گونه است؛ یعنی اگر شخصی به مجرد این که از طرف… اطلاعات بیشتر
عمومیت مباهله
با توجه به شأن نزول آیۀ شریفۀ مباهله[1] که روى سخنش تنها به پيامبر اسلام (ص) است شاید گفته شود که مباهله، مخصوص زمان پيامبر (ص) است، ولی این سخن درستی نیست و نمی توان مباهله را، ویژۀ زمان پيامبر (ص) دانست، بلکه ديگر مؤمنان… اطلاعات بیشتر
مباهله
یکی از انواع نفرین حق، «مباهله» است. «مباهله» در لغت: در لسان العرب ذکر شده که: «البَهْل: اللَّعْن» بهل به معنای لعن می باشد و بهل الاهی به معنای لعن الاهی است.[1] لکن راغب اصفهانی معتقد است: “بهل” (بر وزن اهل)، به معناى رها کردن… اطلاعات بیشتر
مفهوم شناسی لعن و نفرین
«لعن» در لغت به معنای طرد نمودن و دور ساختن از روى خشم است[1] و در اصطلاح اگر از ناحیه خداوند متعال باشد -چنان که از آیات قرآن کریم بر می آید[2]– به معنای دور ساختن کسی از رحمت خویش در دنیا، و در آخرت،… اطلاعات بیشتر