searchicon

اوشو

کتابنامه
1.      قرآن 2.      اشو، الماس‌های اشو، ترجمه: فرجی، مرجان، انتشارات فردوس، چاپ چهارم، تهران، 1382ش. 3.      اشو، ریشه ها و بالها، ترجمه: برزگر، مسیحا، آویژ، چاپ اول، تهران، 1382 ش. 4.      اشو، آواز سکوت، ترجمه: سید حسینی، میرجواد، انتشارات هودین، چاپ اول، اصفهان، 1384 ش.… اطلاعات بیشتر
متون اشو
دربارهٔ کتاب‌های اشو باید گفت: اشو هرگز کتابی ننوشت، ولی سخنرانی‌های او به صورت کتاب منتشر شده است. تعداد آنها حدود ششصد عنوان کتاب را تشکیل داده است. در این آثار، از زبان ساده و معمولی استفاده می‌شود. تمثیل، طنز و استفاده از حکایت‌ها که… اطلاعات بیشتر
نقد رقص و سماع در آیین اشو
به موازات برخی از گروه‌های عرفانی که سماع را جزو لاینفک طریقت دانسته اند همواره عرفان‌هایی بوده‌اند که سماع را فاقد هرگونه اعتبار سلوکی می‌دانستند. نام عارفان بزرگی در لیست بلند منکران سماع وجود دارد. کسانی همچون پیر ژنده پوش؛ احمد جامی، شیخ شهید مجدالدین… اطلاعات بیشتر
رقص و سماع از نگاه اشو
ایجاد شور و شوق عرفانی و حال و وجد روحانی توسط رقص، موسیقی، شعرخوانی و پایکوبی را سماع می‌گویند. سماع در میان قریب به اکثر فرقه‌های متصوفه و در آئین‌های هندو، قبیله‌های سرخ پوستان و کشورهای آفریقایی همچون کنیا، نیجریه تا قاره آمریکا، از آمریکای… اطلاعات بیشتر
سکس از نگاه اشو و نقد آن
آمیزش جنسی در تفکرات اوشو دارای ارزشی فراوان است. تا جایی که در بسیاری از کتاب هایش درباره این موضوع بحث های مفصّلی دارد. وی چندین کتاب را اختصاصاً به موضوع سکس و آمیزش های جنسی، قرار داده است. اوشو سکس را ریشه در تجلّی… اطلاعات بیشتر
کارکردهای مراقبه از نگاه اشو
مراقبه از نظر اشو کارکردهای فوق العاده ای دارد و همچون اکسیری است که هر مشکل و معضلی را به طلای تمام عیار تبدیل می‌کند. این اکسیر در مورد عشق هم هست و میان عشق و مراقبه ارتباطی ناگسستنی وجود دارد. برخی از کارکردهایی که… اطلاعات بیشتر
اهمیت مراقبه از نگاه اشو
مراقبه از جمله اصولی است که در آموزه های اشو فراوان مورد توجه قرار گرفته است و تمجیدها و توصیف های اشو از آن تا حدّی است که می توان به جرأت گفت: اشو با مراقبه در پی حلّ تمام مشکلات و معایب است و… اطلاعات بیشتر
تعریف مراقبه از نگاه اشو
اشو پس از این همه تمجیدها و توصیف ها، مراقبه را به چند گونه مختلف (که ارتباطی منطقی با هم ندارند) و به صورت کاملاً مبهم و نامعین تعریف می کند: مراقبه؛ یعنی برای چند لحظه دست از کار و تلاش زندگی کشیده شود و… اطلاعات بیشتر
مراقبه از نگاه اشو
مراقبه در منظومه فکری اشو دارای جایگاه و کارکردهای بسیار بالایی است، تا جایی که می‌توان گفت مهمترین اصل برای اشو مراقبه است، البته با تعریف و ویژگی‌هایی که مورد نظر او است. اطلاعات بیشتر
تعالیم (آداب) اوشو
هرچند در تعالیم اوشو، شریعت به معنای مصطلح موجود نیست، اما او از پیروانش کارهایی خواسته که اساس تعالیم عملی اوشو را در بردارد، مهم ترین آنها عبارتند از: مراقبه، سکس، رقص و سماع. وی در سخنرانی ها اذعان می نمود که انسان در عصر… اطلاعات بیشتر