searchicon
نماز در اوج جنگ

نماز در اوج جنگ

مفهوم‌شناسی نماز خوف
نماز از واجباتی است که در هرحال (مگر برای زنان در برخی از حالات) واجب است و در هیچ‌مورد ساقط نمی‌شود، حتی در سخت‌ترین شرایط، البته در برخی از شرایط کیفیت آن فرق می‌کند؛ مثلا در شرایط بسیار دشوار و جنگ، نمازی با کیفیت خاص… اطلاعات بیشتر