searchicon
عرفا

عرفا

توحید در عرفان اسلامی
توحید در عرفان اسلامی به این معنا است که جز خداوند چیز دیگری وجود ندارد؛ از این دید عارف مسلمان همه چیز را تجلی خدا می بیند و غیر از او چیزی را نمی بیند و ماسوی الله را مظاهر حق می داند که به… اطلاعات بیشتر
دیدگاه برخی علماء معاصر شیعه در مورد ابن عربی
شهید محراب آیت الله قاضی در پاورقی کتاب انیس الموحدین، می نویسد: علمای شیعه و سنی در حق وی سه قول بیان کردند: جمعی او را تکفیر کرده اند، مانند علامه تفتازانی، عده ای وی را از اکابر اولیا دانسته اند، بلکه او را از… اطلاعات بیشتر
ابن عربی و امام زمان
ابن عربی درکتاب “عنقاء مغرب فی ختم الاولیاء و شمس المغرب” در توصیف خصایص و شروط و کمالات خاتم الولایة به نقل امتیازاتی می پردازد که آنها را جز در شخص حضرت حجت (عج) و امام دوازدهم شیعیان نمی توان یافت، وی در آخر همان… اطلاعات بیشتر
شیعه یا سنی بودن ابن عربی
پيچيدگى شخصيت ابن عربى و روش او در برخورد با مذاهب اسلامى و شخصيت هاى مورد علاقۀ هر يك از اين مذاهب موجب اختلاف آراء در مذهب او گشته است. به گونه ای كه بعضى او را از اهل سنت و بعضى از شيعه اثنى… اطلاعات بیشتر
ابن عربی
بدون تردید، ابن عربی، یکی از بزرگ ترین عارفان تاریخ است. او با آثار گران بهای خود، بر عرفان نظری تأثیر فراوان نهاد و بسیاری از عارفان بعدی، از آثار او بهره بردند. نام و نسب وی محمدبن علی بن محمد بن احمد بن  بن… اطلاعات بیشتر
عرفان
نگاهی به معنای عرفان و برخی از اصطلاحات عرفانی واژه “عرفان”‏ در لغت‏ به معناى شناختن است، ولى در اصطلاح، به شناخت ويژه‏اى اختصاص يافته كه از راه شهود درونى و دريافت ‏باطنى حاصل مى‏گردد، و از آن جا كه چنان كشف و شهودهايى معمولاً… اطلاعات بیشتر
توحید در عرفان اسلامی
توحید در عرفان اسلامی به این معنا است که جز خداوند چیز دیگری وجود ندارد؛ از این دید عارف مسلمان همه چیز را تجلی خدا می بیند و غیر از او چیزی را نمی بیند و ماسوی الله را مظاهر حق می‌داند که به عنایت… اطلاعات بیشتر
وحدت وجود
وحدت وجود مقصود عارفان و حکیمان از وحدت وجود این نیست که مجموعۀ جهان هستی خداست؛ زیرا مجموع، وجود و وحدت حقیقی ندارد، همچنین مقصود اتحاد خداوند با موجودات نیست چون اتحاد (به این معنا که دو چیز بدون از دست دادن شیئیت و دوئیت… اطلاعات بیشتر
جایگاه وحدت وجود در زندگی معنوی
گذشته از مباحث فلسفی، باید دید نظریه وحدت وجود عرفا چه ارتباطی با زندگی انسان داشته و چه نقشی را در رابطۀ بین انسان و خدا و نزدیك تر شدن به او ایفا می كند. در این مورد باید گفت: نظریۀ وحدت وجود در عرفان… اطلاعات بیشتر
وحدت وجود و موجود
برخی نظریه وحدت وجود را به دو قسم تقسیم کرده اند: 1 – وحدت وجود و موجود 2- وحدت وجود و کثرت موجود 1- وحدت وجود و موجود( نظریۀ عرفا) نظریه وحدت وجود و موجود درواقع تفسیری است که عرفا از«توحید»ارائه داده اند، چرا که… اطلاعات بیشتر