searchicon
روایات (Page 3)

روایات

تعداد درهای بهشت
بهشت درهای متعددی دارد؛ چرا که خداوند در قرآن کریم می فرماید: «و متقین گروه گروه به سوی بهشت سوق داده می شوند، تا هنگامی که به آن می رسند و درهای آن گشوده می شود».[1] همچنین در جای دیگری می فرماید: «باغ های جاودان… اطلاعات بیشتر
شفاعت
مفهوم و حقیقت شفاعت شفاعت در لغت شفع، در لغت به معناى منضم كردن چيزى به چيزى دیگر است. و شفاعت، ضمیمه شدن فردی به فرد دیگری است، برای کمک گرفتن از وی و عمدتاً در جایی به کار می رود که کسی که از… اطلاعات بیشتر
دلایل شفاعت از آیات و روایات
الف)شفاعت در آیات قرآن به طور کلی، آیات قرآن در مورد شفاعت به سه دسته تقسیم می شوند. 1. در دستۀ اول آیاتی وجود دارد که به طور مطلق بحث شفاعت را نفی کرده اند؛ مانند این آیه: “بپرهيزيد از روزى كه احدى بجاى ديگرى… اطلاعات بیشتر