searchicon
تحقیق

تحقیق

کسوت و پیشه شیخ طوسی
همان گونه که در باب زندگی نامه وی بزرگان نوشته اند، او؛ متکلِّم، ‌فقیه، ‌مفسّر و محدّث بزرگ قرن پنجم هجری است، معلوم می شود وی شخصیتی علمی است که کار و پیشه او تنها تحصیل، تدریس، تحقیق، پژوهش و نوشتن بوده است. البته ایشان… اطلاعات بیشتر
ازدواج دائم
مشورت در امر ازدواج مردی مسلمان شده و می خواهد با زنی مسلمان ازدواج کند؛ و فرد دیگری که از حال این مرد اطلاع دارد می داند که وی قبلاً همجنس باز بوده و نمی داند که راجع به گذشته خود به آن زن چیزی… اطلاعات بیشتر
مشورت در امر ازدواج
مردی مسلمان شده و می خواهد با زنی مسلمان ازدواج کند؛ و فرد دیگری که از حال این مرد اطلاع دارد می داند که وی قبلاً همجنس باز بوده و نمی داند که راجع به گذشته خود به آن زن چیزی گفته است یا نه… اطلاعات بیشتر