searchicon
برهان

برهان

راه های اثبات علم الاهی
برای اثبات علم الاهی از راه های گوناگونی می توان بهره جست؛ در این جا برخی از آنها را بیان می کنیم و هر یک از این دلایل را بر مراتب علم خدا تطبیق خواهیم کرد: 1. برهان نظم از این که تمام موجودات جهان… اطلاعات بیشتر
برهان
مفهوم شناسی برهان برای اینکه به تعریف دقیقی از برهان برسیم لازم است بدانیم که در علم منطق استدلال را به سه قسم تقسیم کرده اند: 1. استدلال تمثیلی، 2. استدلال قیاسی، 3. استدلال استقرائی. 1. استدلال تمثیلی استدلال تمثیلی استدلالی است که در آن… اطلاعات بیشتر
برهان فرجه
برهان فرجه كه بر گرفته از روايتی است كه هشام بن حكم از امام صادق (ع)  روايت می كند و حكما آن را تقرير كرده اند،[1] اين است كه از فرض دو واجب الوجود «فرجه» لازم می آید. چراکه باید وجه امتيازی ميان آنها باشد؛… اطلاعات بیشتر
برهان صدیقین
براهین اثبات وجود خدا را می توان از جهتی به دو دسته تقسیم نمود، یک دسته از براهین، مخلوقات را واسطۀ استدلال قرار می دهند و با کمک مخلوقات به خداوند می رسند، ولی در دسته دیگر از براهین، مخلوقات واسطۀ اثبات وجود خدا نیستند،… اطلاعات بیشتر
برهان تمانع
يكي از براهين متقن و محكم و خلل ناپذير قرآن در اثبات توحيد پروردگار، برهان تمانع است كه از آيه «لَوْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا»[1] استفاده مي شود. غرض اصلی در اين برهان اثبات توحيد برای خدا و يگانه بودن مدبر عالم است،… اطلاعات بیشتر
برهان نظم
براهين و راه‏هايى كه براى شناخت و اثبات وجود خداوند متعال اقامه و ارايه شده است، متعدد بوده و در آنها از روش‏هاى متفاوتى استفاده گرديده است. در يك دسته بندى كلى، اين براهين را از جهت روش مى‏توان به سه دسته تقسيم نمود: راه… اطلاعات بیشتر
برهان انّی و لمّی در فلسفه
ضروری است که این موضوع در چند بخش تبیین شود: 1. برهان انّی و لمّی در منطق حد وسط در قیاس از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا میان اصغر و اکبر پیوند برقرار می‌کند و از حذف آن نتیجه مورد نظر به دست می‌آید.… اطلاعات بیشتر
مفهوم شناسی برهان
برای اینکه به تعریف دقیقی از برهان برسیم لازم است بدانیم که در علم منطق استدلال را به سه قسم تقسیم کرده اند: 1. استدلال تمثیلی، 2. استدلال قیاسی، 3. استدلال استقرائی. 1. استدلال تمثیلی استدلال تمثیلی استدلالی است که در آن به دليل اشتراك… اطلاعات بیشتر