searchicon
آینده

آینده

اخبار پیامبر از حوادث و ظلم های آینده نسبت به امیر المؤمنین (علیه السلام)
روایاتی در کتاب های روایی و تاریخی وجود دارد که پیامبر اکرم (ص) از برخی حوادث آینده، خبر داده اند. در این جا به برخی از این روایات اشاره می شود: 1. پیش گویی پیامبر اکرم (ص) در صلح حدیبیه، پس از توافق بر سر… اطلاعات بیشتر
علم خدا
علم خدا مفهوم علم از بديهى ترين مفاهيم است، ولى مصاديقى كه از آن در ميان مخلوقات مى شناسيم مصاديقى محدود و ناقص مى باشد و با اين ويژگی ها قابل اطلاق بر خداى متعال نخواهد بود، اما عقل مى تواند براى اين مفهوم (علم)،… اطلاعات بیشتر
علم خدا به آینده و کمک به معصومان
بیان شد که خـداونـد نـسـبـت بـه حـقـايـق و اسرار گذشته و حال و آیندۀ همۀ موجودات آگاه است؛ زيرا تـمامى حوادث و موجودات در محضر خداوند هستند و با احاطه وجودى که او بر هـمـه چـيـز دارد، چـيـزى از مـحـضرش غايب نيست. قرآن کریم در… اطلاعات بیشتر