searchicon

علم خدا

علم خدا و دانش روز
پیشرفت دانش روز بشر به علومی که در گذشته نبوده و علم آن منحصر به خداوند بوده، سبب شده تا سؤالاتی در ذهن بعضی به وجود آید که در این جا به چند نمونه از آن می پردازیم: 1. آیا دست یافتن بشر به دانشی… اطلاعات بیشتر
علم خدا به آینده و کمک به معصومان
بیان شد که خـداونـد نـسـبـت بـه حـقـايـق و اسرار گذشته و حال و آیندۀ همۀ موجودات آگاه است؛ زيرا تـمامى حوادث و موجودات در محضر خداوند هستند و با احاطه وجودى که او بر هـمـه چـيـز دارد، چـيـزى از مـحـضرش غايب نيست. قرآن کریم در… اطلاعات بیشتر
علم خداوند به افعال انسان
خداوند از ازل می داند که انسان با اختیار خود اعمال را انجام می دهد. و این جمله با علم جامع و ازلی خداوند منافات ندارد؛ همان گونه که با خالقیت خداوند نیز منافات ندارد؛ چون خداوند از ازل چنین اراده کرده که این عمل… اطلاعات بیشتر
علم خداوند و اختیار انسان
همواره این سؤال از طرف بعضی اشخاص مطرح بوده که اگر خداوند به اعمال خلاف بندگانش علم ندارد که این نقص در علم خدا است که چنین چیزی ممکن نیست و اگر خداوند به اعمال خلاف بندگانش عالم است که آن مخلوق نمی تواند از… اطلاعات بیشتر
علم خداوند به اشیاء، قبل از ایجاد
برای روشن شدن این مسئله کلامی معروف؛ علم خداوند به اشیاء قبل از ایجاد آنها و امکان آن نخست به عنوان مقدمه به نکاتی اشاره می کنیم سپس به اصل بحث می پردازیم: اول. به گفتۀ برخی از دانشمندان[1] این یکی از مشکل ترین مسائل… اطلاعات بیشتر
راه های اثبات علم الاهی
برای اثبات علم الاهی از راه های گوناگونی می توان بهره جست؛ در این جا برخی از آنها را بیان می کنیم و هر یک از این دلایل را بر مراتب علم خدا تطبیق خواهیم کرد: 1. برهان نظم از این که تمام موجودات جهان… اطلاعات بیشتر
علم خدا
مفهوم علم از بديهى ترين مفاهيم است، ولى مصاديقى كه از آن در ميان مخلوقات مى شناسيم مصاديقى محدود و ناقص مى باشد و با اين ويژگی ها قابل اطلاق بر خداى متعال نخواهد بود، اما عقل مى تواند براى اين مفهوم (علم)، مصداقى را… اطلاعات بیشتر