searchicon

ابلیس

شیطان و مرگ
در باره این موضوع ضروری است چند نکته را بیان نماییم: 1. ابلیس فرزندان[1] و سربازانی دارد[2] که وی را در امر گمراه کردن انسان ها کمک می کنند. در متون دینی از همه اینها به شیطان  تعبیر آورده می شود.[3] 2. در قرآن آمده… اطلاعات بیشتر
میزان قدرت نفوذ خدا و شیطان در داستان آدم
در ابتدا توجه به سه نکته لازم است؛ 1. شيطان در وسوسه‏هاى خود، چهرۀ خيرخواهى و دوستى آدم را به خود گرفت، بنابراین نبايد تصور كرد كه وسوسه‏هاى شيطان هر چند قوى و نيرومند باشد، از انسان سلب اختيار مى‏كند، بلكه باز انسان مى‏تواند با… اطلاعات بیشتر
ناله و شیون شیطان
در اخبار و روایات آمده است: ابلیس در چهار موضع ناله و شیون سر داد: اول: روزی که به دلیل عدم سجده بر حضرت آدم (ع) و تکبر و حسادت ورزیدن، مورد لعنت خداوند قرار گرفت. دوم: روزی که به دلیل نافرمانی از امر الاهی،… اطلاعات بیشتر
سوختن شیطان در آتش
نخست داستانی در زمینه چگونگی معذب شدن شیطان –که از آتش خلق شده- توسط آتش جهنم نقل می شود که هر چند در مستند بودن آن تردیدهایی وجود دارد، اما به هر حال، پاسخ موجود در آن، منطقی بوده و با این موضوع نیز در… اطلاعات بیشتر
ابدی بودن شیطان
ازلی بودن به معنای: “نداشتن سابقۀ عدم در گذشته” است؛[1] یعنی فرض نمی شود که در ابتدای امر و گذشته، وجود نداشته باشد. ابدی بودن نیز به معنای معدوم نشدن در آینده است.[2] پس وقتی دربارۀ ابدی یا ازلی بودن صحبت می کنیم، باید به… اطلاعات بیشتر
مادی بودن شیطان و حضور او در بارگاه الاهی
مقدمه: انسان به حکم این که در عالم  مادی به سر می برد و در زمان و مکان محدود است، و از طرفی با ماهیات و موجودات مادی که دارای ابعاد سه گانه و اعراض نه گانه هستند، حشر و نشر دارد، ذهنی آکنده از… اطلاعات بیشتر
راه های نفوذ شیطان در انسان
نفس انسان جنبه های مختلف دارد. جنبه‏ روحانى كه از آن به روح يا نفس مطمئنه تعبير مى‏شود و جنبه اهريمنى كه از آن به نفس اماره يا هواهاى نفسانى، تعبیر مى‏شود. شيطان براى حكم راندن به آدمى، ناگزير از مجراى نفس امارۀ او،[1] استفاده… اطلاعات بیشتر
شیطان پرستی
شيطان پرستی به معنای عام یعنی: اطاعت از شیطان  و پرستش آن به عنوان معبود. امروزه گروه های مختلفی به عنوان شیطان پرست مطرح هستند که باید گفت این گونه انحرافات نه تنها تازگی ندارد  که بعضی به آن پیشینۀ هزار ساله می دهند و… اطلاعات بیشتر
اهداف و برنامه های شیطان
قرآن کریم در آیات 118 – 120 سوره نساء به اهداف و برنامه های شیطان درباره انسان اشاره دارد. هنگامی که خداوند شیطان را به خاطر سرپیچی از رحمت خویش دور کرد، شیطان سوگند یاد کرد چند طرح و برنامه را درباره انسان اجرا کند:… اطلاعات بیشتر
شیطان و نسل او
شیطان هم مانند انسان ها دارای فرزندانی است. این مطلب، هم در قرآن و هم در روایات اهل بیت (ع) بیان شده است. قرآن می فرماید: “آیا شیطان و فرزندانش را به جای من دوست خود می گیرید، در صورتی که می دانید آنها دشمن… اطلاعات بیشتر