دایره المعارف اسلام پدیا » نهی از منکر
منوی اصلی

امر به معروف و نهی از منکر

چکیده مطالب مفهوم امر به معروف و نهی از منکر علل و فلسفه امر به معروف و نهی از منکر جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در اسلام اهمیت و ضرورت امر به معروف و نهی از منکر امر به معروف و نهی از منکر در قرآن بررسی تعارض برخی از آیات با […]

ادامه مطلب

راه های دعوت به خوبی ها و ترک از گناه (امر به معروف و نهی از منکر)

دعوت به خوبی ها و امر به آن و نهی از بدی ها و زشتی ها (امر به معروف و نهی از منکر) از وظایف مسلمانان است. آنچه در این راه مهم است و باید بدان توجه نمود راه و شیوۀ امر به معروف و نهی از منکر است. بهترین راه برای این کار، تذکر […]

ادامه مطلب

مفهوم شناسی معتزله

معتزله عنوان گروهی با صبغۀ کلامی است که در نیمۀ اول قرن دوم هجری(هشتم میلادی) در بصره بنیان گذاشته شد و بعداً یکی از مهم ترین مکاتب کلامی اسلام شد.[۱] در لغت اعتزال به معنای دوری گزیدن و کناره گرفتن است.[۲] این گروه به نام های دیگری همچون اصحاب توحید و عدل نیز خوانده می […]

ادامه مطلب

حکومت

مفهوم شناسی حکومت اسلامی حکومت بر اساس رضایت مردم دین و حکومت نقش مردم  در حکومت اسلامی نقش مردم در انتخاب مسؤلان نظام حاکم اسلامی و مشورت با مردم مشارکت مردم در قانون گذاری حکومت اسلامی خدمت گزار مردم نظارت مردم بر زمامداران نقش مردم در پشتیبانی و همراهی با حکومت اسلامی جایگاه نهادهای مدنی […]

ادامه مطلب

امام حسین (ع) و تشکیل حکومت اسلامی

در تبیین این موضوع، اولین نکته ای که باید بدان توجّه کرد، آن است که هر فرد مسلمان باید به شناخت و انجام وظیفۀ خود در قبال باری تعالی بیاندیشد نه به نتیجه خارجی که چه پیش خواهد آمد. اگر وظیفه احراز شد، باید به قدرت بی نهایت خداوند توکّل کرد و همۀ نیرو را […]

ادامه مطلب