searchicon
ناحق

ناحق

دروغ
تعریف دروغ با این كه این واژه از واژه هایى است كه همگى با معنا و مفهوم آن آشنا هستیم، در عین حال در میان دانشمندان در تعریف آن گفت و گوهاى زیادى است، بعضى دروغ گویی را به معناى عدم مطابقت محتواى سخن با… اطلاعات بیشتر
حکم شرعی قسم دروغ
قسم دو نوع است: الف: قسم براى انجام يا ترك كارى در آينده. ب: قسم براى اثبات يا نفى چيزى. نوع اول: اگر قسم بخورد كه كارى را انجام دهد يا ترك كند مثلا قسم بخورد كه روزه بگيرد، يا سیگار نکشد، چنان چه عمداً… اطلاعات بیشتر