دایره المعارف اسلام پدیا » مستحبی
منوی اصلی

زکات

معنای لغوی و اصطلاحی زکات شیوۀ دریافت زکات در ایران علل اجتماعی پرداخت زکات زکات فطر زکات مستحبی موارد تعلّق زکات موارد مصرف زکات فرق مالیات با زکات و خمس معنای لغوی و اصطلاحی زکات معناى لغوى زکات اعم است از معناى مصطلح آن، و صدقه را هم شامل مى‏شود. در حقیقت زکات در لغت […]

ادامه مطلب

زکات مستحبی

زکات در چند چیز مستحب است، که به دو مورد از آن اشاره می شود: ۱٫ اسب مادیان (ماده) که پرداخت  زکات آن این گونه است: زکات هر اسب مادیان در سال  دو دینار طلا است و اگر پدر و مادرش هر دو اصیل نباشند یک دینار است. این موضوع در کتب روایی و فقهی […]

ادامه مطلب

نماز

معنا و ماهیت نماز معنای اقامه نماز فلسفه نماز علت وجوب نماز روح نماز آثار نماز فلسفه اوقات نماز های روزانه فضیلت نماز شب کیفیت خواندن نماز شب قضای نماز شب نماز آیات نماز وحشت نماز اعرابی نماز عید معنا و ماهیت نماز نماز در زبان فارسی معادل معنای اصطلاحی صلاه است. صلاه در لغت […]

ادامه مطلب

نماز اعرابی

یکی از نماز های مستحبی نماز مشهور به نماز اعرابی است که به صورت یک دو رکعتی و دو چهار رکعتی خوانده می شود.[۱] در روایت آمده است،[۲] روز جمعه، چون روز بلند شود، دو رکعت نماز بگزارد، در رکعت اول بعد از حمد هفت مرتبه سوره فلق و در رکعت دوم بعد از حمد، […]

ادامه مطلب