searchicon
قرآن (Page 9)

قرآن

سوره های قرآن و نام حیوانات
پنج سوره در قرآن هست که هر کدام به نام حیوانی نام گذاری شده است. 1. سورۀ بقره (گاو ماده)؛ 2. سورۀ نحل ( زنبور عسل)؛ 3. سورۀ نمل ( مورچه)؛ 4. سورۀ عنکبوت؛ 5. سورۀ فیل؛[1] در بارۀ فضیلت این سوره ها گفته شده… اطلاعات بیشتر
عدم تحریف قرآن
در مورد تحریف قرآن باید گفت که از دیرباز، گفتگوهای فراوانی میان مفسران، در این زمینه وجود داشته و اکثریت دانشمندان شیعه و اهل سنت، معتقد به عدم تحریف قرآن بوده و هستند. البته تعداد اندکی از پیروان این دو گروه مهم اسلامی، مواردی را… اطلاعات بیشتر
فائده وجود حروف مقطعه در ابتدای سوره های قرآن
پیش از پرداختن به بحث فائده حروف مقطعه در قرآن، نخست دو نظریه ای را که در رابطه با حروف مقطعۀ قرآن مطرح شده بیان می کنیم. پیرامون حروف مقطعۀ قرآن سخنان زیادی گفته شده است[1]، از میان سخنان مفسرانی که در این راستا سخن… اطلاعات بیشتر
اثبات وحیانی بودن قرآن
در اثبات نزول قرآن از سوى خداوند چند روش قابل تصور است كه در ذيل به فهرست اجمالى آن شيوه ها اشاره مى شود. شيوۀ اول: در اين روش، از سخنان معصومان (ع) استفاده مى‏شود؛ يعنى رواياتى قطعى از شخص رسول اكرم (ص)، يا يكى… اطلاعات بیشتر
طریقه نوشتن حرف الف در کلمه قرآن
باید توجه داشت که الف، واو و یاء وسط کلمه در مواردی چون عِباد، يَحْزَنُون، مُنْذِرين در واقع حرف نبوده، بلکه نوعی حرکت کشیده است که به حرف قبلی متصل می شود و به همین دلیل حرکات چهارگانه (ضم، فتح، کسر و سکون) در آنها… اطلاعات بیشتر
تعداد کلمات قرآن
مسلمانان از صدر اسلام توجه فراوانی به قرآن؛ این کتاب آسمانی داشته اند؛ از جمله تمام کلمات قرآن را به دقت و حتی با تفکیک بین کلمات آیات مکی و مدنی شمرده اند که بیان می شود: 1. کلمات مکی: 45653 2. کلمات مدنی: 32154… اطلاعات بیشتر
آشنایی با قرآن
قرآن کتاب آسمانی و معجزه جاوید پیامبر اسلام (ص) است. این کتاب در طول 23 سال از طریق وحی تدریجاً بر رسول خدا (ص) نازل شد. پیغمبر اکرم (ص) آیات قرآن را بر مردم می‏خواند و جاذبه این آیات، افراد را به سوی اسلام می‏کشید.… اطلاعات بیشتر
نامیده شدن قرآن به مصحف
قرآن كریم از همان ابتدا به این نام؛ یعنی “قرآن” معروف بوده است؛ زیرا با همین نام در بعضی از آیات ، اسم برده شده است.[1] و اما مصحف در لغت از صُحُف جمع صحیفه به معنای آنچه كه در آن نوشته می شود، گرفته… اطلاعات بیشتر
اسامی قرآن و وجه این نام گذاری ها
قرآن مجید که کتاب آسمانی مسلمانان است، دارای اسامی و صفات زیادی است که بعضی از آنها توسط دانشمندان علوم قرآنی تحقیق و بیان شده است. ذکر نام های فراوان و اوصاف زیاد باعث شده است که بعضی؛ اوصاف این کتاب را با نام های… اطلاعات بیشتر
چرایی توجه مضاعف قرآن به پیامبران بنی اسرائیل
در راستای تبیین این موضوع ضروری است به چند نکته توجه داشته باشیم: 1. طبق روایات، ده ها هزار پیامبر از طرف خداوند مأمور به تبلیغ و هدایت مردم بودند که بر اساس بیشتر منابع شمار آنان، 124000 نفر بوده است.[1] قرآن نیز اعلام نموده… اطلاعات بیشتر