searchicon
قرآن (Page 10)

قرآن

آزادی فکر در اسلام
اسلام اگرچه در مواردی انسان را از اندیشیدن نهی کرده است مثل اندیشیدن در ذات باریتعالی[1]، اما به طور کلی با آزادی فکر موافق است. توضیح این که از نظر اسلام، یک مسلمان، هم حق دارد و هم بر او لازم است که اعتقادات و… اطلاعات بیشتر
کروی بودن زمین و قرآن
آیاتی که موجب شدند برخی تصور کنند که نظر قرآن بر مسطح بودن زمین است عبارت است از: 1. «و زمين را گسترديم؛ و در آن كوه‏هاى ثابتى افكنديم؛ و از هر گياه موزون، در آن رويانديم؛ آيا زمين را محل آرامش (شما) قرار نداديم».[1]… اطلاعات بیشتر
جاودانگی قرآن
قرآن کریم چنان که خود شهادت می دهد، کتابی است جهان شمول و جاودانه و در بردارنده نیازهای بشر در هر زمان و مکان و اختصاص به نژاد و آداب و سنن خاص ندارد:  “ذکری للعالمین”.[1] “نذیراً للبشر”.[2] خدای متعال، محتوا و معارف قرآن را… اطلاعات بیشتر
داوری در مورد مدعیان آوردن مثل قرآن
داوری و نظر دادن در هر رشته ای در محدودۀ تخصص متخصصان آن رشته است و برای اینكه در بارۀ كتاب یا سخنی كه ادعای همانندی با قرآن را دارد، بخواهد داوری شود چند چیز باید رعایت شود: 1– این كار باید توسط داوران منصف… اطلاعات بیشتر
تحدی قرآن
بیان شد که معجزۀ جاوید پیامبر گرامی اسلام قرآن است، كه دارای جنبه های زیادی از اعجاز است و برای همیشه باقی است و با همه دوستان و دشمنان خود تحدی و آنان را به مبارزه دعوت كرده است و از آنان خواسته است اگر… اطلاعات بیشتر
مقدار دلالت وجوه اعجاز قرآن
به طور كلى، برخى از وجوه اعجاز نشان مى‏دهد كه قرآن نه در آن زمان و نه در هيچ زمان ديگرى، نمى تواند از طرف غير خدا آورده شود، همانند اعجاز بلاغى قرآن، كه مخصوص زمان يا مكان خاصى نيست و اين شيوه بيانى براى… اطلاعات بیشتر
اعجاز علمی قرآن
مفسران و كسانی كه در باب “جامعیت قرآن” بحث كرده و می كنند، در این مسئله اختلاف نظر دارند كه آیا قرآن به تمام جزئیات مسائل و علوم جدید پرداخته، یا در این باره ساكت است؟ برخی بر آنند كه قرآن در بردارنده و جامع… اطلاعات بیشتر
اعجاز قرآن از جهت آورنده
وجوه مختلفى براى اعجاز قرآن گفته شده[1] كه  اعجاز قرآن از جهت آورندۀ را می توان یکی از آنها نام برد اين وجه كه از قديم‏ الايام مورد بحث واقع شده، بر اين مطلب تكيه دارد كه رسول گرامى اسلام (ص) فردى امّى بوده، پس… اطلاعات بیشتر
اعجاز عددی قرآن
وجوه اعجاز قرآن بسيار فراوان و منحصر به فصاحت و بلاغت آن نيست. یکی از وجوه اعجاز لفظى قرآن که اخيراَ برای قرآن ادعا شده است، اعجاز عددی قرآن است. این بحث هنوز احتیاج به تحقیق بیشتری دارد و بعید نیست در آینده بتوان با… اطلاعات بیشتر
اعجاز بلاغی قرآن
بحث اعجاز بلاغى قرآن، يا بلاغت قرآنى، از گذشته هاى دور شناخته شده بوده و تقريباً بين همۀ مذاهب اسلامى مورد التفات و توافق بوده است. البته برخى، اعجاز بلاغى قرآن را از امورى؛ مانند نظم، اسلوب و شيوۀ بيانى قرآن جدا كرده و گفته… اطلاعات بیشتر