دایره المعارف اسلام پدیا » فرشتگان
منوی اصلی

سجده فرشتگان بر آدم

قرآن در سوره حجر می فرماید:” و (به خاطر بیاور) هنگامى که پروردگارت به فرشتگان گفت: «من بشرى را از گل خشکیده‏اى که از گل بدبویى گرفته شده، مى‏آفرینم. هنگامى که کار آن را به پایان رساندم، و در او از روح خود (یک روح شایسته و بزرگ) دمیدم، همگى براى او سجده کنید!» همه […]

ادامه مطلب

فرشتگان واسطه رزق

فرشتگان موجوداتى هستند مخلوق خدا و واسطه‏هایى بین او و بین عالم مشهود، که خداوند آنان را موکل بر امور عالم تکوین و تشریع کرده است. قرآن کریم کارهای فراوانی را برای فرشتگان برشمرده است:[۱] وساطت در نزول وحی و ابلاغ پیام الهی به پیامبران،[۲] تدبیر امور عالم و وساطت در وصول فیض الهی به […]

ادامه مطلب

علم فرشتگان به تباهی انسان

هنگامی که خداوند به فرشتگان فرمود: “می خواهم در زمین جانشین قرار دهم”، آنها به عنوان سؤال براى درک حقیقت و نه به عنوان اعتراض عرض کردند: ” آیا در زمین کسى را قرار مى دهى که فساد کند و خون ها بریزد؟! در حالى که ما تو را عبادت مى کنیم تسبیح و حمدت […]

ادامه مطلب

اهمیت و جایگاه فرشتگان

انسان در عالم مادی به سر می برد و محدود به زمان و مکان است، و با موجودات مادی که دارای ابعاد سه گانه و اعراض نه گانه هستند، حشر و نشر دارد، به همین دلیل، ذهنی آکنده از مفاهیم مادی دارد؛ به طوری که هر معنایی به او ارائه شود، آن را در قالب […]

ادامه مطلب

نصب و نگهداری عکس در روایات

در کتاب های حدیثی، روایاتی آمده است، مبنی بر این که فرشتگان الاهی به خانه هایی که در آنها تمثال نگهداری می شود وارد نمی شوند.[۱] درباره این گونه احادیث چند نکته لازم به تذکر است: الف. منظور از تمثال، در این احادیث اعم از عکس و مجسمه جانداران می باشد.[۲] ب. بیشتر این روایات […]

ادامه مطلب

فرشتگان

چیستی ملائکه (فرشتگان) تجرد ملائکه اقوال مختلف در ماهیت فرشتگان بال داشتن فرشتگان سابقه وجود فرشتگان اهمیت و جایگاه فرشتگان فلسفه وجودی ملائکه فرشتگان در قرآن صفات فرشتگان در آیات فرشتگان در روایات ویژگی فرشتگان عصمت فرشتگان داستان فطرس ملک ماجرای فرشتۀ هاروت و ماروت عبادت فرشتگان عدم نزاع بین فرشتگان علم فرشتگان علم فرشتگان […]

ادامه مطلب

نوع مرگ فرشتگان

بر طبق روایات، همه ملائکه حتی جبرئیل ،اسرافیل و دیگر ملائکه مقرب الاهی قبل از قیامت خواهند مرد. در مورد کیفیت مرگ فرشتگان، باید گفت که آنچه ما آن را مرگ می دانیم (خروج روح از جسم و عالم ماده) درباره ملائک معنا ندارند؛ چون آنان جسم ندارند، تا خروج روح از آن مفهوم داشته […]

ادامه مطلب

سر انجام فرشتگان

همه موجودات در سیر و حرکت خود به نقطه اى خواهند رسید که در آن نقطه خاتمه یافته و در آن ساکن گشته و استقرار مى یابند. از نظر قرآن کریم، مرگ هر چیزى هنگامى است که “اجل” آن شى‏ء فرا برسد، و همه موجودات – چه انسان و چه غیر انسان داراى چنین اجلى […]

ادامه مطلب

عدم نزاع بین فرشتگان

بر اساس آموزه های دینی، بر این باوریم فرشتگان در کارهایی که به آنان محول می شود هیچ گونه تخطی و نافرمانی ندارند. خداوند در توصیف فرشتگان می فرماید: هرگز فرمان خدا را مخالفت نمى کنند و آنچه را فرمان داده شده اند (به طور کامل) اجرا مى نمایند؛[۱] یعنی فرشتگان اوامر و دستورات الاهی […]

ادامه مطلب

داستان فطرس ملک

روایاتی که دربارۀ تخلف بعضی از ملائکه از فرمان الاهی و احیاناً تنبیه و مجازات آنها وارد شده است، نظیر روایت “فطرس”، چندان قطعی نیست و همۀ علمای اسلام چنین روایاتی را نپذیرفته اند. برخی از آنان معتقدند: جریان فطرس به اثبات نیاز دارد؛ زیرا فطرس واژه ای یونانی است و در دعای سوم شعبان […]

ادامه مطلب
  • صفحه 1 از 3123