دایره المعارف اسلام پدیا » عقل عملی
منوی اصلی

عقل

مفهوم شناسی عقل ماهیت و چیستی عقل مراتب عقل عقل، برترین موجود اقسام عقل عقل اول از دیدگاه حکمای الهی عقل اول از دیدگاه عرفا تفاوت (عقل انسان) با عقل اول صادر نخستین عقل نظری عقل عملی عقل عرفی عقل و گسترۀ فعالیت آن میزان توان و ناتوانی عقل عقل و ادراک نعمت ‏ها و […]

ادامه مطلب

اقسام عقل

عقل دارای اقسام مختلف است که به طور خلاصه به آنها اشاره می شود: ۱٫ عقل نظری؛ ‌به عقلی گفته می شود که انسان به وسیله آن، بودها و نبودها و ‌هست ها و نیست‌هایی را که مربوط به طبیعیات، ‌ریاضیات، منطق و الاهیات و به طور کلی حکمت نظری هستند،‌ درک می‌کند. ۲٫ عقل […]

ادامه مطلب