searchicon
شخصیت شیخ مفید

شخصیت شیخ مفید

شیخ مفید
چکیده مقاله شیخ مفید شیخ مفید؛ در روز یازدهم ذی قعده سال 336 یا 338 قمری در قریه سویقه ابن بصرى از توابع عکبرى در ده فرسنگى شمال بغداد، به دنیا آمد. نام او محمد بن محمد بن نعمان و کنیه اش ابوعبدالله است. لقب… اطلاعات بیشتر
ویژگی‌ های شخصیتی شیخ مفید
در خصوص ویژگی‌‌های شخصیتی او بهتر است از بیان شاگردان وی و سایر علمایی که او را توصیف نموده اند بهره برد. الف) علمای شیعه: همانگونه که پیش از این نیز بیان شد شاگرد پرآوزه اش مرحوم شیخ طوسی وی را دانشمندی بزرگ و موثق… اطلاعات بیشتر