searchicon
دین (Page 4)

دین

مراحل دین
در این بحث توجه ما به همان استعمال دین در قرآن به معنای ادیان الاهی است که دارای سطوح و مراحل مختلفی است: أ- دین نفس الامری: آنچه در علم الاهی و مشیت ربانی برای هدایت انسان به سوی رستگاری وجود دارد، دین نفس الامری… اطلاعات بیشتر
آزادی در دین و پرداخت جزیه
برای روشن شدن موضوع فوق، لازم است موضوعاتی مورد بررسی قرار گیرد: 1. آزادی در پذیرش دین به چه معنا است؟ 2. جزیه چیست و آیا پرداخت آن می تواند نوعی اجبار و اکراه در پذیرش اسلام ارزیابی شود؟ 3 . و چرا پیامبر اسلام… اطلاعات بیشتر
عقل
معنا و حقیقت عقل در بارۀ معنای لغوی عقل گفته شده است که عقل از «عقال» گرفته شده است؛ و «عقال» به معنای طنابی است که به وسیلۀ آن زانوی شتر سرکش را می بندند و به این دلیل به عقل، عقل می گویند که… اطلاعات بیشتر
ارتداد
مفهوم ارتداد ارتداد از واژه “ردّ” در لغت به معنای بازگشت است و در فرهنگ دینی بازگشت به کفر، ارتداد و رده نامیده می شود.[1] برخی از محقّقان معتقدند، ارتداد گرچه به معنای رجوع و بازگشت است، اما در معنای اصطلاحی آن  قید “جحود” اخذ… اطلاعات بیشتر
اعدام مرتد و آزادی در انتخاب دین
برای روشن شدن مسئله توجه به نکاتی ضروری به نظر می رسد: 1. اسلام، دینی است که جست و جو و پرسش را در تمام اصول و فروع دین جایز و در بسیاری از موارد لازم می داند،[1] و هر شخص مسلمانی، با توجه به… اطلاعات بیشتر
حقوق بشر
مفهوم حقوق بشر همان‌طور که از اسم این عنوان پیدا است، حقوق بشر به حقوقی که مربوط به جنس بشر است گفته می‌شود و اصطلاحاً با در نظر گرفتن اسناد بين المللي بشري و متون معتبر حقوق بشري، مي‌توانيم اين حقوق را بدين صورت تعريف… اطلاعات بیشتر
جزیه و عدم منافات آن با حق انتخاب دین
اگر بر اثر جنگ ها و یا معاهدات سازش، گروهی از غیر مسلمانان در قلمرو کشور اسلامی قرار گیرند، می توان یکی از پنج گزینه ذیل را در ارتباط با آنان اجرا نمود: 1. آنان را در صورت عدم پذیرش دین اسلام، از دم تیغ… اطلاعات بیشتر
عدم اکراه در دین
اگر موقعیت افراد مختلف را[1] نسبت به دین اسلام بررسی نماییم، می توانیم آنان را به چند گروه متفاوت تقسیم نماییم: 1. افرادی که هم در ظاهر، دین اسلام را پذیرفته و هم در اندرون و باطن خود به آن یقین و اطمینان دارند. این… اطلاعات بیشتر
دموکراسی و مردم سالاری دینی
معنای دموکراسی “دموکراسی”، اصطلاحی است مشتق از واژه یونانی (Demokratia) که در آن پیشوند “دموس” به معنا و مفهوم اداره امور خارجی کشور – در برابر پولیس (Polis)، اداره امور داخلی کشور– به کار می رود.[1] دموکراسی امروزه در اصطلاح سیاسی به مفهوم برتری قدرت… اطلاعات بیشتر
دین و دموکراسی
دیدگاه های موجود نسبت به موضع اسلام در قبال دموکراسی (مردم سالاری)عبارت است از: 1. یک نظر این است که اساساً دین و دموکراسی دو مفهوم متباین هستند و هیچ ارتباطی با هم ندارند؛ زیرا که دموکراسی یا مردم سالاری شیوه ای است که در… اطلاعات بیشتر