دایره المعارف اسلام پدیا » خون بها
منوی اصلی

دیه

تعریف دیه پیشینه تاریخی دیه فلسفه دیه تفاوت دیۀ زن و مرد در اسلام انواع و اقسام دیه شرایط دیه میزان دیه در اسلام زمان تغلیظ دیه در ماه های حرام دیۀ هریک از بیضتین انسان از دیدگاه روایات سقط جنین و پرداخت دیه موارد دیه دیه شخصی که خود را در معرض کشتن قرار […]

ادامه مطلب

تعریف دیه

دیه مفرد دیات است و از ریشۀ «ودی» به معنای راندن و رد کردن است. دیه مصدر است و در اصل « ودی» بوده که «واو» آن را حذف کرده و درعوض «هاء» به آخر آن افزوده اند.[۱] دیه مالی است که درصورت وقوع جنایت برنفس و یا اعضای بدن و یا ایراد جرح باید […]

ادامه مطلب