searchicon
حدیث (Page 4)

حدیث

موسیقی در احادیث
واژۀ موسیقی یا موسیقیا، در متون دینی به چشم نمی‏خورد؛ ولی به جای آن، واژه‏های غنا، لهو، ملاهی و مصادیق آلات موسیقی، مانند دف، مزمار (نی و فلوت)، معزف (تار)، عود، طبل، طنبور و… بیان شده‏اند.[1] در مورد آواز خوش، روایاتی وجود دارد که صدای… اطلاعات بیشتر