searchicon
جعده

جعده

علت شهادت امام حسن (علیه السلام) توسط همسر ایشان
بی‌گمان، امامان (علیهم السلام) برای هدایت مردم زحمات بسیاری را متحمل می‌شدند. در این مسیر، انسان‌های زیادی در اثر موعظه و نصیحت آنان هدایت و تربیت شدند، اما برخی انسان‌ها هدایت‌پذیر نبودند؛ لذا موعظه و هدایت امامان (علیهم السلام) در آنها اثر نمی‌گذاشت. چنانچه پیامبران… اطلاعات بیشتر
امام حسن (علیه السلام) و جعده
جعده دختر اشعث بن قیس کندی است. اشعث از مشاهیر صدر اسلام و منافقان خطرناک آن زمان بود. به‌ نوشته بلاذری‌ جعده‌ با نیرنگ‌ پدرش‌ به‌ ازدواج‌ امام‌ حسن‌ مجتبی‌ (علیه السلام)‌ در آمد.[1] امام صادق (علیه السلام) در روایتی می فرماید: اشعث در ریختن… اطلاعات بیشتر