searchicon
توکل

توکل

اعتماد به نفس
براى اعتماد به نفس، دو معناىِ متفاوت مى‏توان در نظر گرفت: 1. اعتماد به نفس، يعنى شناختِ توانمندى‏ها، ظرفيّت‏ها و تكيه بر داشته‏ها جهت رسيدن به خواسته‏ها و نيل به هويّت واقعى. اين برداشت، نه تنها منافى با هنجارهاى دينى نيست، بلكه دقيقاً همان چيزى… اطلاعات بیشتر
رابطه روزی و توکل
یکي از فضائل اخلاقی که بیانگر رابطه ای خاص میان انسان و خداوند است، فضیلت «توکل» است. توکل، عبارت است از اعتماد و اطمینان قلبی بنده در جمیع امور خود به خدا، و حواله کردن همۀ کارهای خود به او و تکیه بر حول و… اطلاعات بیشتر
توکل
مفهوم توکل توکل، در اصل از ماده «وکالت» به معنای انتخاب وکیل، و عبارت است از: اعتماد و اطمینان قلبی بنده در جمیع امور خود به خدا، و حواله کردن همۀ کارهای خود را به او و تکیه بر حول و قوۀ الاهی نمودن.[1] یکی… اطلاعات بیشتر
آیات قرآنی توکل
از جمله گزاره های مورد تأکید در قرآن، مسئله توکل و توجه دادن انسان غفلت زده به مسبب الاسباب واقعی، یعنی خداوند است. توکل در لغت یعنی اعتماد کردن و تکیه کردن است.[1] گویی این آدمی، همه چیز را در اسباب ظاهری دنیا، خلاصه می… اطلاعات بیشتر
عوامل توکل به خدا در قرآن
1. اطمینان انسان به فقر ذاتی خود: ‏«ای مردم همه شما نيازمندان به خدا هستيد و تنها خداوند است که بی نياز و شايسته هر گونه حمد و ستايش است».[1] کسانی که خود را در برابر خداوند متعال فقیر مطلق بدانند زمینه توکل به خداوند… اطلاعات بیشتر
مراحل توکل
توکل دارای مراتبی است که عبارت اند از: الف. ضعیف ترین درجات توکل این که انسان اعتمادش به خدا مانند اعتماد به وکیل در دعاوی باشد. در این مرتبه عمدۀ نظر به حل شدن کار است. ب. حالت متوسط: غیر خدا را نشناسد و به… اطلاعات بیشتر
ارتباط اخلاق و توکل
اخلاق در لغت اخلاق جمع «خُلُق» و «خُلق» است. این دو به معنای صفتی است که در نفس انسان به صورت «ملکه» در آمده است و ملکه به صفتی اطلاق می شود که در روح و جان انسان چنان نفوذ کرده و راسخ شده است… اطلاعات بیشتر
مفهوم توکل
توکل، در اصل از ماده «وکالت» به معنای انتخاب وکیل، و عبارت است از: اعتماد و اطمینان قلبی بنده در جمیع امور خود به خدا، و حواله کردن همۀ کارهای خود را به او و تکیه بر حول و قوۀ الاهی نمودن.[1] یکی از مفاهیم… اطلاعات بیشتر