دایره المعارف اسلام پدیا » انسان
منوی اصلی

نقش خلیفه الهی در هدایت انسان ها

هر انسان به نوبۀ خود در عالم هستی تأثیر و تأثراتی دارد که بسته به وسع و گسترۀ وجودی هر فرد فرق می کند. انسان هر قدر در عالم هستی از سعۀ وجودی بیشتری برخوردار باشد می تواند در عالم مؤثرتر باشد تا جایی که مثل انبیاء و اولیاء خاص الاهی که عالمی را با […]

ادامه مطلب

انسان و مقام خلیفه الهی

خداوند، استعداد خلیفه شدن خود را با دمیدن روح خود در انسان به ودیعت نهاد؛ چنان که از آیۀ «و نفخت فیه من روحی»[۱] استفاده می شود و علاوه در آیۀ «انّی جاعل…»[۲] صریحاً از خلافت «آدم» سخن به میان آمده است. البته از آنجا که اولاً: در آن آیه جعل خلافت به صورت جملۀ […]

ادامه مطلب

درجات خلافت الهی

محور و مدار خلافت الاهی علم به اسما است و با توجه به این که علم، دارای مراتب و درجات است، از این رو خلافت هم دارای درجات است پس هر کس به هر اندازه که مظهر اسمای الاهی باشد، به همان اندازه سهمی از خلافت الاهی دارد. البته در آیات جعل خلافت[۱] که علم […]

ادامه مطلب

انسان

انسان شناسی مفهوم انسان حقیقت انسان شرح حقیقت انسان نفس انسان تجرد نفس انسان شناسی اسلامی ماهیت انسان در قرآن منشأ خلقت انسان در قرآن ماهیت انسان در روایت انسان از دیدگاه فلسفه اسلامی انسان از دیدگاه اخلاق اسلامی انسان از نگاه عرفانی پیشینه وجود انسان منشأ وجود نسل انسان قدمت وجود انسان جایگاه انسان […]

ادامه مطلب

انسان برترین مخلوق

انسان موجودی است که خلقتش در زیباترین شکل و هیئت صورت پذیرفت؛ و به همین جهت تاج کرامت بر سر وی نهاده شد و برتری او بر بسیاری از موجودات جهان هستی اعلام شد. قرآن کریم از یک طرف در باره جایگاه انسان در عالم هستی می فرماید: “به تحقیق ما فرزندان آدم را گرامى […]

ادامه مطلب

جایگاه انسان در روایات

جایگاه انسان در این عالم از مباحثی است که در فرمایشات پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) روشن می شود، در این­جا به برخی از این روایات اشاره می شود: راوی می گوید: سلمان فارسی داخل مسجد شد، رسول خدا (ص) از جای خویش بلند شد احترامش نمود و او را در کنار خویش در […]

ادامه مطلب

جایگاه انسان در عالم هستی

هر انسان به نوبۀ خود در عالم هستی تأثیر و تأثراتی دارد که بسته به وسع و گسترۀ وجودی هر فرد فرق می کند. انسان هر قدر در عالم هستی از سعۀ وجودی بیشتری برخوردار باشد می تواند در عالم مؤثرتر باشد تا جایی که مثل انبیاء و اولیاء خاص الهی که عالمی را با […]

ادامه مطلب

انسان از نگاه عرفانی

یکی از اقسام انسان شناسی، انسان شناسی عرفانی است که از عالی ترین و عمیق ترین مباحث علمی و معرفتی در عالم دین، دانش الاهی و بشری است و نقش عرفان الاهی در این زمینه بسیار مهم و کارآمد است؛ زیرا در عرفان از راه شهود و علم حضوری به مطالعه و بحث و بررسی […]

ادامه مطلب

ماهیت انسان در روایت

مطابق با روایات اسلامی انسان ها بر فطرت پاک و الهی متولد می شوند. رسول اکرم ‏(ص) می فرماید: « کُلُّ مَوْلُودٍ یُولَدُ عَلَى الْفِطْرَهِ»؛ هر فردى بر فطرت (الهى) متولد مى شود.[۱] این مقاله نیاز به تکمیل دارد. [۱]. کلینى، کافى، ج ۲، ص ۱۲، ح ۴، چاپ دوم، نشر اسلامیه، تهران، ۱۳۶۲ش.

ادامه مطلب

ماهیت انسان در قرآن

از نگاه قرآن انسان موجودى است که از یک سو فطرتى الهى و از سوى دیگر، طبیعتى مادى دارد، فطرت او را به سمت معارف بلند، معنویات، و خیرات دعوت مى کند و طبیعت او را به حضیض مادیّت، شهوات و شرور فرا مى خواند. حیات انسان صحنه مبارزه دائم بین طبیعت و فطرت او […]

ادامه مطلب