دایره المعارف اسلام پدیا » اقرار
منوی اصلی

اقرار طرفین

 زنا به وسیله اقرار ثابت مى‌شود. و در اقرار (بلوغ، عقل، اختیار و قصد مقر)[۱] شرط است. در اقرار شرط است که چهار مرتبه تکرار شود. در اینکه این چهار مرتبه اقرار باید در یک جلسه باشد یا در چهار جلسه، بین فقهای شیعه اختلاف است. مرحوم امام می فرماید: ثابت شدن زنا با چهار […]

ادامه مطلب

حکم قصاص در صورت تعارض بینه و اقرار

اگر بیّنه (دو شاهد عادل) شهادت دادند که شخصی به نام “الف” زید را عمداً بقتل رسانده است، و بعد شخص دیگری به نام”ب” اقرار نمود که من زید را کشته ام، نظر اکثر فقها این است که ولیّ دم اختیار دارد به یکی از این چهار حکم عمل کند: ۱٫ شخص”الف” را قاتل شناخته […]

ادامه مطلب

حکم قصاص در صورت تعارض دو اقرار یا رجوع از اقرار

امام خمینی (ره) در باره حکم قصاص در صورت تعارض اقرار دو نفر یا رجوع آنان از اقرار خود ،فرموده اند: اگر فردی متهم به قتل عمدی باشد و به آن اقرار کند بعد فرد دیگری بیاید و به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند و بعد فردی که اول اقرار کرده بود از اقرار […]

ادامه مطلب

اسباب سقوط قصاص

اسباب سقوط مجازات قصاص عبارتنداز: تعارض شهادت و اقرار، تعارض بینه ها، رجوع شهود از شهادت، ثبوت دروغ گویی شهود. برای توضیح بیشتر، تأثیر هر یک از موارد را بر قصاص بررسی می کنیم: الف: تعارض شهادت و اقرار: در صورت تعارض شهادت شاهدان با اقرار، مشهور بین فقها، این است که ولیّ دم می […]

ادامه مطلب