searchicon
ابواسحاق بن هلال صابى

ابواسحاق بن هلال صابى

صابئین حرّان
براساس گزارش‌‏هایى که از جغرافى‏‌دانان و مسلمانان، پس از قرن دوم قمرى در منابع و مصادر تاریخى مشاهده مى‏‌شود، از گروهى به‌نام حرّانیان یاد گردیده که خود را همان صابئین قرآن مى‏‌دانسته‌‏اند؛[1] لذا در منابع اسلامى آن‌چه درباره صابئین یافت مى‌‏شود، مربوط به‌همین گروه است.… اطلاعات بیشتر