searchicon

ع

شخصیت سیاسی حضرت عیسی (علیه السّلام)
یکی از اتهاماتی که برخی از مسیحیان در طول تاریخ برای رسیدن به اهداف شوم خود، به حضرت عیسی (علیه السلام) وارد کرده‌اند، این است که؛ از آن حضرت چهره‌ای معرفی کرده‌اند که گویا ایشان با حکومت، سیاست و کار‌های اجتماعی، کاری نداشته و فردی… اطلاعات بیشتر
فعالیت های اجتماعی حضرت عیسی (علیه السلام)
مسلم آن است که همه پیامبران الهی (علیهم السلام)، بر اساس آن‌چه خداوند بر عهده آنها نهاده، وظایف خود را انجام داده‌اند. در این میان، حضرت عیسی (علیه السلام) نیز به عنوان پیامبری اولوا العزم به وظایف پیامبری خود عمل نموده و فعالیت‌های متعدد خود؛… اطلاعات بیشتر
مناظرات حضرت عیسی (علیه السّلام)
مناظره، گفتمانی برای ایجاد فهم مشترک و درک متقابل توأم با اثربخشی دوجانبه است. آن‌چه در آموزه ‌های دینی اهمیت دارد، بیان حقیقت دین و دفاع از آن است. این امر به حسب شرایط زمان و نیازها تفاوت می کند. پیامبران (علیهم السّلام) نیز در… اطلاعات بیشتر
حضرت عیسی (علیه السّلام) مرجع پاسخگویی
حضرت عیسی (علیه السلام) مظهر علم و حکمتی بود که خدای متعال به او ارزانی کرده بود. چون خداوند او را به وسیله روح القدس توانا[1] و به کتاب[2] و حکمت[3] مجهز کرده بود؛ لذا آن حضرت ضمن ایفاى وظیفه رسالت الهى خود، مرجعی برای… اطلاعات بیشتر
تعدّد انجیل‌ها در مسیحیت
با توجه به دیدگاه اسلام و مسیحیت درباره انجیل، هیچ کدام از انجیل‌های موجود، از اعتبار آسمانی برخوردار نبوده و هیچ نوع قداستی ندارند تا برای پیروی الزام آور باشند؛ زیرا همه آنها دست نوشته‌هایی است که توسط انسان‌های عادی نوشته شده‌اند و بر فرض،… اطلاعات بیشتر
کتاب آسمانی حضرت عیسی (علیه السّلام)
کتاب آسمانی حضرت عیسی (علیه السلام) که از پیامبران اولو العزم و دارای شریعت است، «انجیل» می باشد. قرآن کریم در 12 مورد به نام انجیل تصریح دارد. از جمله آنها این دو آیه است که می فرماید: «… و پس از آنان (پيامبران پيشين)،… اطلاعات بیشتر
آثار و اقدامات علمی حضرت عیسی (علیه السّلام)
حضرت عیسی (علیه السلام) در زمان حیات مبارک خود، آثار و اقدامات علمی مهمی از خود به یادگار گذاشت که در ادامه به آنها اشاره می شود: علم و حکمت حضرت عیسی (علیه السلام) یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین ابزاری که خداوند متعال برای راهنمایی… اطلاعات بیشتر
آثار و اقدامات حضرت عیسی (علیه السّلام)‏
حضرت عیسی (علیه السلام) که از پیامبران بزرگ و اولو العزم خداوند و صاحب شریعت می‌باشد، از جمله شخصیت‌هایی است که با شناخت جامع خود از زمان و مکان و درک موقعیت حساس خویش، اقدامات تاریخی را انجام داد و خدمات بسیاری به بشریت نمود.… اطلاعات بیشتر
ابتلائات و امتحانات حضرت عیسی (علیه السّلام)‏
ابتلاء و امتحان انسان یک سنت ثابت و استثناء ناپذیر الهی است و خداوند همه انسان‌ها را در همه زمان‌ها می آزماید. انسان مؤمن در این دنیا، همواره در حال آزمون است؛ زیرا امتحان خداوند، مشروط به زمان و حالت خاصی نیست. در جهان طبیعت،… اطلاعات بیشتر
کرامات و معجزات حضرت عیسی (علیه السلام)
شخصیت‌هایی که به عنوان پیامبر از سوی خداوند تعیین می شوند، باید علم کافی و سند روشنی برای ارتباط خود با خداوند متعال ارائه دهند تا بتوانند مأموریت هدایت مردم را عهده دار شوند.[1] سند روشن پیامبران الهی، همان معجزات و کراماتی است که با… اطلاعات بیشتر