searchicon

شرور

ناسازگاری خیر و شر با توحید و مهربانی خدا
ترسیم روشن این مسأله مستلزم توجه به چند نکته است: این عالم طوری ساخته شده که موجودات آن از هم گسسته و مستقل نیستند تمام اجزای این عالم را اگر بررسی کنیم در می یابیم که همه مانند حلقه های یک زنجیر به هم پیوسته… اطلاعات بیشتر
دلیل عبارت “جَمِيعَ شَرِّ الدُّنْيَا وَ شَرِّ الْآخِرَةِ”
در دعای ماه رجب جملاتی وجود دارد که در آن عباراتی را که برای خیر به کار برده شده با عباراتی که برای شر استعمال شده با هم فرق می کند و آن عبارت است از: «أعطني بمسئلتی ایاک جميع خير الدنيا و جميع خير… اطلاعات بیشتر
چگونی انتساب شرور به خداوند با توجه به آیه هشتم از سورۀ شمس
این موضوع در سایه پرداختن به نکات زیر تبیین می شود: اولاً: در بارۀ معنای آیۀ 8 سورۀ شمس: “فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها” باید گفت که این آيه به يكى از مهم ترين مسائل مربوط به آفرينش انسان پرداخته است؛ یعنی الهام “فجور” و “تقوا”.… اطلاعات بیشتر
نسبت بالعرض شرور به خداوند
اشیا از جهت خیر و شر بودن پنج قسم اند: 1. خیر محض، 2. شر محض، 3. خیر غالب، 4. شر غالب، 5. مساوی. از میان این پنج قسم، تنها دو قسم تحقق خارجی دارند: یک. خیر محض؛ یعنی خداوند که وجود او ضروری است،… اطلاعات بیشتر
معنای شرور
“شرّ” مصدر، و جمع آن “شُرُور” به معنای بدى است. اين واژه ضد “خیر” است و شامل همۀ بدی ها و پستی ها است.[1] آنچه به عنوان شر از آن یاد می شود؛ در عالم مجردات وجود ندارد و این بحث به عالم ماده مربوط… اطلاعات بیشتر