searchicon

تقوا

هدایت متقین در قرآن
در آیات متعددی از قرآن کریم، جنبه هدایت گری این کتاب مقدس[1] را مخصوص متقین دانسته است[2] که گویا این شبهه پدیدار می شود، اگر کار قرآن هدایت گری است، متقین که هدایت شده اند و اساساً هدایت هدایت شدگان چه فایده ای دارد؟ قرآن… اطلاعات بیشتر
تفاوت تقیه با دروغ
در پاسخ این سوال که آیا تقیّه از مصادیق دروغ است یا نه؟ باید گفته شود که دروغ از اوصاف خبر است و تقیّه خبر نیست و حقیقت آن با حقیقت خبر متفاوت است. دروغ مطابق نبودن خبر با واقع است، اما تقیّه اصلا خبر… اطلاعات بیشتر
آثار تقوا
تقوا آثار مثبت زیادی در زندگی انسان دارد که در این جا به بعضی از آنها اشاره می کنیم: 1. انسان سازی: امام علی (ع ) می فرماید: تقوا یک خصلت روحی و یک تربیت معنوی است که در پرتو آن جان انسان ساخته و… اطلاعات بیشتر
نسبی بودن تقوا و مراتب آن
مراحل تقوا تقوا داراى مراحلی است. بعضى از بزرگان براى تقوا سه مرحله ذکر کرده اند: 1. نگهدارى نفس از عذاب جاويدان از طريق تحصيل اعتقادات صحيح 2. پرهيز از هر گونه گناه اعم از ترك واجب و فعل معصيت 3. خويشتن دارى در برابر… اطلاعات بیشتر
معنا و حقیقت تقوا
“تقوا” در اصل از ماده “وقی، یقی، وقايه” به معناى قرار دادن خویش در پناهگاه است.[1] و در اصطلاح شرع، به معناى خويشتن دارى در برابر گناهان است. به عبارت ديگر تقوا يك نيروى بازدارنده ای است كه به صورت یک ملکۀ نفسانی و نیروی… اطلاعات بیشتر