searchicon

تفسیر

فرق بین تفسیر به رأی و تفسیر روشنفکرانه
نخست چند نکته را که در رسیدن به تبیین موضوع به ما کمک می کند، متذکر می‌شویم. یک. بیشتر آیات قرآن برای فهم عموم مردم نازل شده‌است؛ از این جهت فهم عموم مردم از ظاهر آیات الاهی حجت است و به همین دلیل است که… اطلاعات بیشتر
تفسیر به رأی و خطرات آن
تفسیر به رأی به این معنا است كه انسان آرا و نظریاتی را به عنوان پیش فرض های تردید ناپذیر مورد قبول قرار داده، سپس به قرآن كریم مراجعه نماید تا بر اساس مفهوم آیات الاهی بر نظریات خود مهر تأیید بزند. به بیان دیگر؛… اطلاعات بیشتر
آشكار كنندۀ باطن و تفسیر قرآن (مفسران حقیقی)
در مورد ائمه (ع) تعبیرهای مختلف وارد شده است. این كه آنها نمایانگر ایمان، مفسّرین حقیقی قرآن، قرآن ناطق و آشكاركننده فرامین قرآن هستند و البته در رأس آنان؛ امام علی (ع) قرار دارد. البته این معنا، پشتوانۀ استدلالی نیز در عقاید اسلامی دارد، از… اطلاعات بیشتر
روش و سبک تفسیر المنار
اين تفسير در ميان تفسيرهاى قرآن كريم داراى رويكردى سياسى، اجتماعى و تربيتى است به طوری که مؤلّف آن به مفسّرى مجدّد با روشی نوین در تفسير شهرت دارد و يكى از پيشگامان و متفکران حركت اسلامى معاصر است. بنابراين تكرار مكررات فراوانى كه در… اطلاعات بیشتر
دیدگاه‌های عرفانی و تفسیر قرآن
این که هر تفسیری را که کمی از مرزهای الفاظ و درک عقل بالاتر رود، متهم به کلمات درویشی و … کنیم، کاری بس نادرست و سبب دوری ما از معارف قرآن است. امام علی (ع) در پاسخ به زندیقی که می‌گفت: اگر در قرآن… اطلاعات بیشتر
فهم عمومی از قرآن
در این جا به چهار مسئلۀ مهم؛ پیرامون تفسیر و تحریف قرآن می پردازیم که توجه به آن ها به فهم ما در تفسیر قرآن بسیار کمک می کند: 1. در مورد تحریف قرآن باید گفت که از دیرباز، گفت و گوهای فراوانی میان مفسران،… اطلاعات بیشتر
تفکر در قرآن
یکی از اصول تعلیمات قرآن کریم دعوت به تفکر و تدبر است. انسان متفکر از راه مشخصی مجهول خود را معلوم می‌کند؛ یعنی در گام نخست، مطلوب خود را بررسی می‌کند و می‌بیند برای او مجهول است، سپس سراغ مقدماتش می‌رود و آنها را از… اطلاعات بیشتر
تفصیل قرآن
فهم عادى ما از کتاب خدا مستلزم آن است كه آیاتش را جدا جدا تدبر كنیم، البته قرآن هم جدا جدا و به تدریج نازل شده است. اگرچه قرآن حقیقت دیگرى دارد كه به لحاظ آن حقیقت، امرى واحد و غیر تدریجى است، و نزولش… اطلاعات بیشتر
معیار تفسیر قرآن
تفسیر نیز مانند سایر علوم برای ورود و فهم و درک درست آن، معیارها و ملاک هایی وجود دارد که عبارت اند از: 1. برداشت درست و صحیح آن است که مفسر دارای شرایط، آن تفسیر را بیان كند؛ یعنی فرد متخصص در علم تفسیر… اطلاعات بیشتر
جایگاه عقل در درک قرآن
آیات قرآن کریم را می توان از دو دیدگاه تقسیم بندی کرد. در دیدگاه اول، موضوعات ارائه شده در دو ردۀ محکم و متشابه تقسیم بندی می شوند. این تفکیک در آیۀ هفتم سورۀ آل عمران صریحاً با این تعبیر بیان شده است: “مِنْهُ آياتٌ… اطلاعات بیشتر