searchicon

احکام زن

جلوتر بودن مکان نماز مرد از زن
مراجع تقلید در لزوم یا عدم لزوم قرار نگرفتن مکان نماز زن، جلوتر یا مساوی با مرد نمازگزار، اتفاق ندارند؛ هر چند رحجان این حکم، مورد اتفاقشان است. در مسأله جلوتر بودن مکان نماز مرد از زن، دیدگاه برخی از مراجع به این شرح می… اطلاعات بیشتر
حکم انتخاب وطن برای زن
در مورد تبعیت زن از شوهر، در بحث انتخاب وطن، مراجع معظم تقلید فتاوایی را بیان فرموده اند که در این­جا به آن می پردازیم: آیت الله خامنه ای: مجرد زوجيّت موجب تبعيّت قهرى نمى شود، و زن مى تواند در انتخاب وطن و قصد… اطلاعات بیشتر
خمس اموال زن شاغل
زنی که برای خود کسب و کار دارد و مخارجش را شوهر می دهد، طبق نظر همه مراجع به درآمد او خمس تعلّق می گیرد، ولى اگر مقدارى از آن را در نيازهاى زندگى خرج كرده باشد، تنها بايد خمس باقى مانده را بدهد.[1] [1].… اطلاعات بیشتر
جهر و اخفات در نماز زنان
بلند خواندن حمد و سوره را (جهر) و آهسته خواندن حمد و سوره را (اخفات) می گویند. جهر و اخفات در نماز زنان را می توان به دو بخش تقسیم کرد: 1. حمد و سوره نماز ظهر و عصر را همیشه باید آهسته بخوانند.[1] 2.… اطلاعات بیشتر
روزه ایام بارداری و شیردهی زنان
خانم بارداری که فارغ شدن او نزدیک است و روزه براى او یا حملش ضرر داشته باشد، روزه گرفتن بر او واجب نيست. چنین زنی بايد براى هر روز يک مد طعام از گندم يا جو و مانند اينها به فقير بدهد و روزه هايى… اطلاعات بیشتر
جنابت زنان
رطوبتی که از زن ها همراه با شهوت خارج می شود، در حکم منی است و باید غسل جنابت کند.[1] بیرون آمدن منی، (حتی بدون دخول) در خواب هم صورت می گیرد، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی شهوت، با اختیار باشد… اطلاعات بیشتر
قضاء نمازهای مستحاضه
مستحاضه باید قضای نمازهایی که به گمان این که حائض است، نخوانده، ولی در واقع مستحاضه بوده است، را به جا آورد؛ چنان چه زنی عادت 7 روزه داشته باشد، ولی استثنائاً بیش از ده روز خون ببیند، باید نمازهای روز هشتم به بعد را… اطلاعات بیشتر
اعمالی که مستحاضه می تواند انجام دهد
شخص مستحاضه می تواند اعمالی را به جا آورد و استحاضه مانع از به جا آوردن آنها نمی باشد: 1. بیشتر فقها فرموده اند: مستحاضه جایز است نمازهای قضایش را بخواند، و اگر بخواهد نماز قضا بخواند باید برای هر نماز کارهایی که برای نماز… اطلاعات بیشتر
اعمالی که با استحاضه باطل می شوند
استحاضه باعث می شود اعمالی از شخص مستحاضه باطل شود: 1. اگر خون استحاضه بیرون بیاید هر چند کم باشد موجب بطلان وضو و غسل می شود؛ یعنی یکی از مبطلات وضو و غسل است.[1] 2. در صورتی که مستحاضه در انجام غسل هایش کوتاهی… اطلاعات بیشتر
محرمات مستحاضه
برخی از اعمال بر مستحاضه حرام است که در ذیل به آن اشاره می کنیم. 1. مستحاضه متوسطه و کثیره قبل از غسل کردن، جایز نیست به مسجد (و در آن­چه شرطش داشتن وضو است.[1]) داخل شود و در آن جا توقف کند.[2] [3] 2.… اطلاعات بیشتر