searchicon

آداب مسجد

کتابنامه
الصادق، جعفر بن محمد عليهما السلام، مصباح الشريعة، ناشر: اعلمى‏، چاپ: اول‏، بيروت، 1400 ق.‏ طباطبايى، سيد محمد حسين، الميزان فى تفسير القرآن، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ: پنجم، قم، 1417 ق. شريف الرضى، محمد بن حسين،‏ نهج البلاغة (للصبحي… اطلاعات بیشتر
تمیز نگه داشتن مسجد
از جمله آدابی که در روایات برای مسجد ذکر شده، تمیز نگه داشتن و خاکروبی کردن مسجد است که ثواب و فضیلت زیادی برای آن ذکر شده است. در حدیثی به نقل از رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) آمده است: «کسی که خانه… اطلاعات بیشتر
مسجد و حفظ نظافت
خداوند دوستدار پاكیزگان و مطهرین است و از آنجا كه دین اسلام كامل ترین دین خدا است، حتی كوچک ترین و ظریف ترین نكاتی را كه باید بنده مسلمان رعایت كند، از یاد نبرده است. از این رو در عصری كه فقر بهداشت و امكانات… اطلاعات بیشتر
طولانی نمودن اقامت در مسجد
از جمله آداب مسجد آن است که انسان مسلمان، اقامت خویش در خانه خدا را طولانی نماید و از شتاب در خروج از مسجد خودداری کند. البته بنده مؤمن این کار را از روی اختیار و عشق وافری که به مسجد می ورزد، انجام می… اطلاعات بیشتر
داشتن جای خاص در مسجد
انسان مؤمن در عین حال که بایستی از مساجد و اماکن مقدس استفاده لازم را بنماید، ولی هرگز نباید دلبستگی و تعلق به مکان معینی از مسجد داشته باشد. گاهی مشاهده می شود برخی افراد آنچنان به نقطه خاصی از مسجد وابسته اند که گویا… اطلاعات بیشتر
حق تقدم در مسجد
در فقه اسلامی از برخی امور، تحت عنوان «مشترکات» بحث می شود. مشترکات اموری هستند که اختصاص به شخص یا اشخاص معینی ندارند، بلکه همه حق بهره برداری از آن را دارند. راه ها، کوچه ها، مدارس، برخی از آبها، مساجد و … از مصادیق… اطلاعات بیشتر
مسجد و حقوق افراد
اسلام نهادی به نام مسجد را ایجاد کرد تا به نیازهای عبادی، آموزشی، سیاسی، نظامی جامعه در اجتماعات محل پاسخ گوید. پیامبر اکرم (ص) علاوه بر بنانهادن مسجد، کارکردها و استفاده‌های آن را هم نشان داد. مساجد برای مسلمانان وسیله ای شد تا در طول… اطلاعات بیشتر
اعلام اشیای گمشده در مسجد
از جمله مکروهات مسجد آن است که انسان اشیای گمشده را در مسجد اعلام نماید تا چنانچه کسی آن را یافته باشد به وی بازگرداند و یا اینکه اشیای پیدا شده را به قصد یافتن صاحبان آنها در مسجد اعلام کنند.[1] این عمل در روایات… اطلاعات بیشتر
سلام کردن به مؤمنین در مسجد
یکی از مستحبات که در اخبار و روایات، ثواب زیادی برای آن بیان شده است، سلام کردن به مؤمنین است. اما علیرغم این استحباب، از سلام کردن به شخص نمازگزار نهی شده است. علت این امر آن است که پرداختن به جواب سلام، نمازگزار را… اطلاعات بیشتر
مسجد محل آداب نیکو
خانه خدا خلوتگاه انس با خدا و کانون ذکر و معراج معنوی و عرصه علم و جهاد و تدبیر دنیوی؛ جایگاه عبادت و پایگاه سیاست، و … است. در مسجد، شعور و بهجت عبادت خالص، با نشاط زندگی پاک و خردمندانه و سالم، در هم… اطلاعات بیشتر