searchicon

کپی شد

حسین بن علی شهید فخ از دیدگاه اندیشمندان اهل سنت

همان طور که از پیش گفته شد آن عده از اهل سنت؛ مانند اهل حدیث که خلافت تمام خلفا؛ اعم از حق یا باطل را شرعی می‌دانند و قیام در مقابل آن را مجاز نمی‌شمارند، طبعاً چنین قیام‌هایی را نیز جایز نمی‌دانند. امّا از میان آنها برخی افراد منصف وجود دارند که سخن حق از زبانشان جاری می‌شود.

ابن اثیر جزری می‌گوید: حسين شجاع، كريم و بزرگوار بود.[1]

وی برای اثبات کریم بودن شهید فخ می‌گوید: او بر مهدى عباسی وارد شد، مهدى به او چهل هزار دينار داد. او همه آن را ميان مردم بغداد و اهل كوفه تقسم كرد. او از كوفه در حالى خارج شد که جز يک پوستين جامه نداشت و پوستين را بدون پيراهن بر تن كرده بود.[2]

[1] . جزری، ابن اثیر، الكامل، ج ‏16، ص 40.

[2] . همان.