searchicon
چشم بندی

چشم بندی

راه های ابطال سحر
با توجه به این که سحر اقسامی دارد، راه های ابطال سحر نیز از نظر قرآن کریم گوناگون است که به بررسی آنها می پردازیم: 1. سحر گاهی فريفتن، تردستى، شعبده بازی و چشم‏بندى است، و در خارج حقيقتى ندارد چنان كه قرآن می فرماید:”… اطلاعات بیشتر
مفهوم سحر
ارتباط و استفاده علمی و عملی از ارواح، اجنه و شیاطین در اصطلاح لغوی و فقهی، سحر نام[1] دارد. طبق دلایل قرآنی، روایی و فقهی، ساحری، به صلاح زندگی دنیوی و اخروی انسان نیست. اگرچه در تعریف و تعیین موارد سحر در کتب لغوی و… اطلاعات بیشتر