searchicon
پول عقد مضاربه در بورس

پول عقد مضاربه در بورس

حکم سرمایه‌گذاری در بورس با پول عقد مضاربه
پرسش 1: پدرم بنا به درخواست من (با فاکتور صوری خرید اقلام) از بانک، وام مضاربه دریافت کرد. بنده این پول را در بورس سرمایه‌گذاری کردم و قصد دارم با سود آن خانه بخرم و کمک‌خرج زندگی‌ام باشد، ضمناً من در موعد مقرر وام‌هایم را… اطلاعات بیشتر