searchicon
پدر بزرگ

پدر بزرگ

تأثیر نفرین والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگ
پدربزرگ و مادربزرگ جدای از این که در بسیاری از احکام و دستورات اسلامی همانند پدر و مادر تلقی شده اند و اساساً پدر و مادر انسان به شمار آمده اند، به جهت سن و سال همواره باید مورد احترام و شفقت فرزندان و نوه… اطلاعات بیشتر