searchicon
وقف

وقف

وقف
تعریف وقف وقف در لغت به معنای ایستادن، ماندن و آرام گرفتن است.[1] و در اصطلاح فقهی، نگهداشتن و حبس کردن عین ملک است و مصرف کردن منافع آن در راه خدا. برخی از فقها می گویند وقف حبس عین است بر ملک خدا. وقف… اطلاعات بیشتر
تصرف در زمین موقوفه
  تصرف در زمین موقوفه در مواردی که زمینی وقف شده که محصولش برای امام معصوم (ع) هزینه شود و هم اکنون آن زمین محصولی ندارد ، این پرسش ها مطرح می شود : آیا می توان در این زمین تصرف کرد و ساختمانی جهت… اطلاعات بیشتر
وقف مال دیگران
  وقف مال دیگران وقف در صورتی درست است که واقف، مالک مالی که می خواهد وقف کند باشد.[1] در نتیجه وقف اموالی که به زور و فریب و ناحق از دیگران گرفته شده باشد، باطل است و وقف کننده ضامن آن اموال است و… اطلاعات بیشتر
تغییر کاربری در وقف
تغییر کاربری در وقف نوعاً هر واقفی در وقف خود نیتی خیرخواهانه دارد که با توجه به زمان و مکان، شیوۀ رسیدن به آن نیت خویش را نیز مشخص می کند، امّا همواره این امکان وجود دارد که شیوۀ موجود در وقف و یا حتی… اطلاعات بیشتر
تعریف وقف
تعریف وقف وقف در لغت به معنای ایستادن، ماندن و آرام گرفتن است.[1] و در اصطلاح فقهی، نگهداشتن و حبس کردن عین ملک است و مصرف کردن منافع آن در راه خدا. برخی از فقها می گویند وقف حبس عین است بر ملک خدا. وقف… اطلاعات بیشتر