searchicon
منجی در زرتشت

منجی در زرتشت

آخرالزمان در دین زرتشت
دين زرتشت، دين اکثر ايرانيان تا ظهور اسلام بوده است، اکنون نيز در ايران و هند پيروانى دارد. در ايران امروز زرتشتيان به عنوان يک اقليت دينى، نماينده‏اى در مجلس شوراى اسلامى دارند.[1] از نظر تاريخى وجود و عدم زرتشت و اين‏ که بر فرض… اطلاعات بیشتر