searchicon
مشاهیر و بزرگان زیدی یمن

مشاهیر و بزرگان زیدی یمن

مشاهیر برجسته یمن‏
در این نوشتار مختصر به برخی از مشاهیر و برجستگان یمن از جمله مشاهیر و بزرگان «زیدی»، «رسی»[1] و «شیعیان اثنی عشری»، اشاره می شود. الف. مشاهیر، عالمان و بزرگان زیدی عبارتند از: الهادی الی الحق یحیی بن حسین؛ فقیه، متکلم، محقق، محدث، ادیب، شاعر،… اطلاعات بیشتر